مارک دوبوویتس: معاهده ۲۵ ساله بین چنین و رژیم ایران، باید اسرائیل را از همکاری اقتصادی با چین دور سازد

مارک دوبوویتس، تحلیلگر و رییس اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی.

یک تحلیلگر آمریکایی می گوید که به دنبال افشای برخی جزئیات در مورد ابعاد و پیامدهای احتمالی معاهده ۲۵ ساله بازرگانی ایران و چین، اسرائیل باید در روابط اقتصادی و بازرگانی با دولت پکن، جانب احتیاط را رعایت کند.

این تحلیلگر که مارک دوبوویتس نامیده می شود، رئیس نهادی به نام “بنیاد دفاع از موکراسی” (اف دی دی) می باشد که یکی از پرنفوذترین سازمان های آمریکایی در پیکار با حکومت اسلامی ایران است.

این  ارزیابی پس از آن است که اسرائیل و چین در حال مذاکره پیرامون انجام چند پروژه مهم و حساس اسرائیلی توسط کمپانی های چینی می باشد. این امر خشم آمریکائیان را نیز برانگیخته و آن ها نیز اسرائیل را زیر فشار گذاشته اند که از بستن قراردادهای تازه با چین دوری جوید.

با آن که هنوز مشخص نیست که معاهده ایران و چین چه نوع همکاری هایی را شامل خواهد گردید، ولی با توجه به معاهدات مشابه چین با چند کشور آفریقایی، احتمال زیاد وجود دارد که چین بخشی از جزایر ایرانی در خلیج فارس را به پایگاه نظامی خود در منطقه مبدل سازد.

رهبر چین در کنار روحانی، در سفری که پیشتر به ایران داشت

خطر دوم آن است که چین مقادیر زیادی جنگ افزار پیشرفته به رژیم ایران بفروشد. با آن که تسلیحات چین، در مقایبه با اسلحه آمریکایی و اروپایی از تکنولوژی پائین تری برخوردار است، ولی در هر حال می تواند توان تهاجمی رژیم ایران را افزایش دهد.
همچنین سخن از آموزش دادن افراد سپاه پاسداران و دیگر نیروهای مسلح رژیم ایران توسط ارتش چین است که آن هم می تواند برای اسرائیل بسیار خطرناک باشد.


اسرائیل در سال های گذشته برخی اقلام جنگ افزار به چین فروخته که هدف دولت پکن، انجام مهندسی معکوس، برای تقلید کردن و ساخت جنگ افزارهای مشابه بوده است و اکنون ممکن است این اسلحه به دست رژیم ایران نیز برسد.

 

 

مارک دوبوویتس در پایان تفسیر خود می نویسد که رژیم ایران در آستانه فروپاشی قرار دارد و بر این باور است که امضای چنین معاهده ای با چین، موجب نجات حکومت خواهد شد و از این رو حاضر است همه نوع امتیازاتی را به چین بدهد