ماموران امنیتی، در لباس روزنامه نگار، دو دانشجوی فلسطینی را بازداشت کردند

ماموران امنیتی اسرائیل که خود را به پوشش اعراب درآروده بودند، به دانشگاه فلسطینی بیرزیت وارد شدند و چند تن از دانشجویان عضو حماس را که مظنون به شرکت در فعالیت های تروریستی هستند شناسایی کرده و با خود بردند.

دانشگاه بیرزیت بزرگترین مرکز تحصیلات عالی در حکومت خودگردان فلسطینی است و در نزدیکی رام الله قرار دارد.

این یکی از موارد معدودی است که ماموران مخفی اسرائیل وارد یک دانشگاه می شوند. ماموران در پوشش خبرنگاران به دانشگاه رفتند و افراد مورد تعقیب را شناسایی کردند و با خود بردند.

یکی از دانشجویان رئیس انجمن دانشجویان دانشگاه بیرزیت و دیگری از فعالان اصلی گروه حماس در دانشگاه است.

هنگام ترک محل، شماری از دانشجویان ماموران را هدف سنگ پرانی قرار دادند و ماموران ناچار به تیراندازی هوایی شدند، ولی کسی زخمی نگردید.

دانشگاه بیرزیت یکی از مراکز فعالیت گروه های افراط گرای فلسطینی، به ویژه حماس است.