ماموریت های سپاه و بسیج، گسترده شده و  بر اساس اقتضا زمان دچار تغییر خواهد شد

آخوند حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران می گوید: فلسفه وجودی و رسالت پاسداری سپاه تغییرناپذیر است اما ماموریت های سپاه و بسیج بر اساس اقتضائات زمان دچار تغییر خواهد شد.

از زمان روی کار آمدن محمود احمدی¬نژاد، نمایش قدرت سپاه به عرصه سیاست نیز کشیده شده است.سپاه پاسداران با پایان گرفتن جنگ ایران و عراق فعالیت اقتصادی خود را گسترش داد. نطفه¬ی این فعالیت¬ها در دوران جنگ و زمانی بسته شد که فرماندهان ارشد این نهاد عهده دار انجام بخشی از معاملات پنهانی برای خرید اسلحه و تجهیزات در شرایط تحریم ایران از سوی کشورهای غربی شدند. نیروی عظیم انسانی، وسائل و ماشین¬های سنگین به جا مانده از زمان جنگ، راه را برای افزایش این فعالیت¬ها هموارتر کرد.

در دو دهه¬ی گذشته هیچ فعالیت سودآور اقتصادی از چنگ‌اندازی نیروهای سپاه در امان نبوده است. استفاده از رانت¬های اطلاعاتی و نیروی سازمان‌یافته¬ی نظامی، سپاه را در برخی حوزه¬ها میدان¬دار بی¬رقیب تجارت و تولید کرده است.

در مورد فعالیت¬های اقتصادی سپاه پاسداران، از  بزرگترین شرکت¬های ساختمانی و راه¬سازی، و مهم¬ترین صنایع و کارخانه¬ها یا به سپاه متعلق¬اند یا به شرکت¬های ظاهرا خصوصی زیر مجموعه¬ی این نهاد نظامی این فعالیت¬ها مدت¬هاست امر پنهانی نیستند، گرچه شاید ابعاد واقعی آن بر همه آشکار نباشد. فعالیت اقتصادی سپاه از بانکداری تا صنایع نفتی را دربر می¬گیرد..

برخی از تحلیلگران معتقدند، افزایش نارضایتی عمومی و نگرانی حکومت از ناآرامی¬های داخلی، باعث شده تا خامنه ای  نیروهای نظامی را به عنوان ضامن بقای خود در قدرت سهیم کندبی شک دولت بعدی از بدنه نظامیان است.

تغییرات در بدنه سپاه پاسداران با روی کار آمدن نیروهای جوان‌تر “بسیجی” در سپاه در روزهای اوج بحران‌های کرونا و اقتصاد در کشور و به‌خصوص در پایتخت می‌تواند نشان از آماده شدن این گروه برای مقابله با آن‌چه از سوی رسانه‌های نزدیک به علی خامنه‌ای «جنگ نرم» نام‌گذاری شده است باشد.

از سوی دیگر، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال  ۱۴۰۰ و بحث تشکیل “دولت اسلامی”، اصطلاحات “جوان و حزب‌اللهی” که مدتی است در رسانه‌های نزدیک به خامنه ای  مطرح می‌شود.

برای شکل دادن به چنین حکومتی احتمال به میدان آمدن نیروی جدید جوان نظامی و امنیتی دیگری را هم باید انتظار داشت.