مایک پنس میگوید:نیویورک تایمز و نویسنده نامه علیه ترامپ باید از اقدام خود شرمنده باشند

نویسنده خواستار پایان سیاست ترامپ از طرف همکاران خود شده است

چند روزی است که نامه  یکی از مقامات آمریکایی به روزنامه نیویورک تایمز آرامش واشنگتن را بر هم زده است. این مقام خواستار برکناری دونالد ترامپ است.

معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته است که نویسنده این نامه باید از این اقدام خود شرمنده باشد.

نامه این مقام بلندپایه بدون امضا است و نویسنده از مسئولان روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز خواسته نامش را فاش نکنند.

این نامه چون اعلان جنگی است به رئیس جمهوری آمریکا در این نامه از جمله نوشته شده که سیاست‌های غلط رئیس جمهوری آمریکا به سلامت کشور آسیب رسانده است.

نویسنده خواستار پایان سیاست ترامپ از طرف همکاران خود شده است.

این نامه نشان  می دهد که چگونه همکاران ترامپ به شدت می کوشند تا سیاست‌های غلط او را  عوض کنند.

نویسنده نامه در ادامه می‌نویسد همکاران ترامپ که با نظراو مخالف هستند بیشترین دستورهای او را آگاهانه تغییر می‌دهند.

نویسنده  دلیل این اقدام را غیر اخلاقی بودن شیوه کار رئیس جمهوری آمریکا ذکر کرده است و بر این نظر است که بعضی این نظر را دارند که با استفاده از قوانین آمریکا ترامپ را از کار برکنار کنند.

اکنون بسیاری سعی برآن دارند نویسنده این نامه که باید مقام بلند پایه ای در کاخ سفید باشد را کشف کنند.

حتی معاون اول ترامپ و مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا نیزمضنون به  نوشتن این نامه هستند به گزارش روزنامه گاردین معاون اول ترامپ اعلام کرده که برنامه ای  در آمریکا برای برکناری رئیس جمهوری وجود ندارد.

به نقل از معاون رئیس جمهوری  نویسنده اقتصاد شکوفای آمریکا را انکار میکند وسعی دارد از موفقیت‌های رئیس جمهوری آمریکا  بکاهد در ادامه گفته است او نمیداند چه کسی این نامه را به نیویورک تایمز نوشته اما آنچه من می‌توانم بگویم این است که این اقدامی ننگین است و نویسنده این نامه و نیویورک تایمز باید از این اقدام خود شرمنده باشند.