مجلس تغییرات جزیی را برای کاهش اختیارات انتخاباتی شورای نگهبان تصویب کرد، ولی وابسته به تایید شورا است

مجلس شورای اسلامی در نشست امروز خود لایحه ای را تصویب کرد که هدف از آن کاهش اختیارات شورای نگهبان در رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به شیوه کنونی می باشد. ولی تردیدی نیست که شورای نگهبان این لایحه را باطل خواهد دانست و به آن جنبه قانونی نخواهد داد.

شورای نگهبان مهمترین نهاد حکومتی به دو هدف است که یکی از آن ها، جلوگیری از نامزدی برای انتخابات مجلس از جانب افرادی است که نگاه انتقادی نسبت به ساختار رژیم دارند و یا از جناح اصولگرای حکومت به دور می باشند. اکنون مجلس شورای اسلامی می خواهد این اختیارات شورای نگهبان را کاهش دهد، ولی بی تردید هنگام که این قانون در شورا مطرح گردد، آن را رد خواهد کرد و اعلام خواهد داشت که با مصالح حکومتی و موازین اسلامی مغایرت دارد.

دوازده نفر اعضای شورای نگهبان، که شامل شش آخوند و شش حقوقدان می باشد، عملا توسط شخص خامنه ای گزیده می شوند و یکی از عوامل حفظ دوام رژیم و جلوگیری از مخالفت ها می باشد.

وجود شورای نگهبان، در واقع موجودیت مجلس شورا را کاملا خنثی می کند. زیرا از این یک سو نمی گذارد افرادی که نسبت به وفاداری آنان به رژیم تردیدی وجود دارد، وارد مجلس شوند، و در عین حال قوانین تصویب شده در مجلس را که مغایر با مصالح جناح اصولگرای رژیم و شخص علی خامنه ای باشد، باطل می سازد.

در طرحی که امروز (یک شنبه) به تصویب مجلس رسید، در قانون انتخابات اصلاحاتی صورت می گیرد که هدف از آن، ایجاد تغییراتی به هدف کاهش اختیارات نهادهای وابسته به شورای نگهبان در رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی می باشد.

آشنایان امور ایران می گویند: با آن که تغییرات پیشنهاد شده، بسیار جزیی می باشد، ولی بسیار بعید است که از صافی شورای نگهبان بگذرد و به اجرا گذاشته شود.

یک دیدگاه

Comments are closed.