مجلس حکومت ایران بودجه ای را که خود برای روحانی تعیین کرده بود ، رد کرد 

علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی  در واکنش به رد کلیات لایحه بودجه از سوی مجلس که خود برای روحانی تعیین کرده بود، گفت: از نمایندگانی که پیام نگرانی دولت و اقتصاددانان از تغییرات اساسی و غیر کارشناسی در لایحه بودجه را دریافتند تشکر می‌کنیم. دولت آماده است با همه توان کارشناسی خود در کنار مجلس اصلاحات مورد نظر که می تواند به نفع اقتصاد و مردم باشد را بدون اینکه شاکله بودجه به هم بخورد دنبال کند.

او در ادامه افزود: حذف ارز ترجیحی و دادن یارانه ناکافی هر دو امری منفی هستند. درآمدهای واهی پیش بینی شده با عدم قطعیت در وصول و هزینه قطعی موجب افزایش نقدینگی و فشار بر تولید و مردم خواهد شد.

ربیعی، برخی تصمیمات نظیر مجوز ورود خودرو از مناطق آزاد را رانت‌زا دانست و افزود: البته آنچه ما در این روزها می شنویم سیاسی‌ترین عبارات و بدون ارتباط کلمات در مورد اقتصاد و بودجه در چهل سال اخیر بوده است. از کوبیدن بودجه به دیوار تا اتهام فروپاشی و دهها عبارت عجیب دیگر.

او گفت: طبقه محروم و فرودست جامعه با تصمیمات عجولانه دچار رنج و سختی میشوند. هر میزان یارانه ای که از محل ضرب و تقسیم ۵٫۵ میلیارد دلار و ۱۷۵۰۰ تومان نرخ تسعیر ارز برای جبران دهکهای پایین در نظر بگیرید باز هم مشکلات اقتصادی ناشی از حذف یارانه ۴۲۰۰ را حل نخواهد کرد.

همچنین علیرضا معزی، معاون ارتباطات  روحانی نیز در پاسخ به واکنش‌ها نسبت به عدم حضور حسن روحانی در جلسه بررسی لایحه بودجه در مجلس گفته است : حضور روحانی برای دفاع از کلیات بودجه نه الزام آیین نامه‌ای دارد و نه پیش از این مرسوم بوده است.

او افزود: دفاع از بودجه‌ای که دیگر نشانی از “لایحه” دولت ندارد و بیشتر “طرحی” است از سوی کمیسیون تلفیق، وجهی برای حضور رئیس جمهور باقی نگذاشته است.

پیشتر نیز قالیباف، در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره عدم حضور رئیس جمهور این کشور در مجلس گفت: بر اساس قانون رئیس جمهور باید برای دفاع از کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس حضور پیدا می‌کرد به همین جهت از ۱۰ روز قبل نامه کتبی نوشتم و از ایشان به طور رسمی دعوت کردم. رئیس‌جمهور این دعوت را اجابت نکردند لذا ما وظیفه خود را انجام داده‌ایم.

یادآور می شود: در غیبت حسن روحانی، معاون اقتصادی او، محمدباقر نوبخت، که ریاست سازمان برنامه و بودجه را نیز بر عهده دارد وظیفۀ دفاع از لایحۀ بودجه را در مجلس برعهده گرفت. وی گفته بود که  رشد منابع و مصارف در لایحۀ بودجه، وابستگی شدید آن به نفت و رانتی بودن بودجه سه انتقاد عمده‌ای است که از سوی نمایندگان مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ١۴٠٠ مطرح شده است.

او گفته بود : “رئیس مجلس می‌داند که درآمد ١٠٩ میلیارد دلاری کشور به چند میلیارد دلار کاهش یافته” که او نمی‌تواند رقم دقیق آن را بگوید.

محمدباقر نوبخت در پاسخ به درخواست نمایندگان مبنی بر حذف دلار ۴٢٠٠ تومانی و رانتی بودن آن هشدار داد که حذف دلار ۴٢٠٠ تومانی که برای حمایت از طبقات ضعیف در نظر گرفته شده عواقب سختی برای این طبقات خواهد داشت و گرانی اجناس را چند برابر خواهد کرد.

قانون‌گذاران به خبرگزاری‌های حکومت ایران گفته اند که  انتظار می‌رود دولت ظرف دو هفته پیش‌نویس بودجه جدیدی را ارائه دهد و اگر بن‌بست مالی حل نشود، بودجه موقت برای یک تا سه ماه باید تصویب شود.