مجلس سنا ایالات متحده تصویب لایحه ای را در مبارزه با تحریم علیه اسرائیل در دست اجرا دارد

سنای ایالات متحده تصمیم دارد در روزهای آینده به بررسی لایحه ای بپردازد که نام آن “قانون تقویت امنیت ایالات متحده در خاورمیانه” نام گرفته  و قرار است در این هفته به رای گیری نهاده شود

با پایان گرفتن روند تعطیل شدن ادارات دولتی در ایالات متحده و از سرگیری فعالیت های عادی، سنای آمریکا قصد دارد لایحه ای را به طرفداری از اسرائیل به تصویب برساند که به موجب آن هر نهاد و یا گروهی که از تحریم اسرائیل جانبداری می کند، مورد مجازات و تحریم متقابل قرار خواهد کرفت.

آگاهان می گویند که چنین تصمیمی برای ابراز حمایت ایالات متحده نسبت به اسرائیل اهمیت بسیار دارد، زیرا عوامل و حکومت هایی که میخواهند به اسرائیل اسیب برسانند، می کوشند از طریق این گونه نهادها، اسرائیل را در زمینه های مختلف مورد تحریم قرار دهند.

این گونه فعالیت های ضد اسرائیلی، انواع فعالیت های فرهنگی، هنری و اجتماعی را نیز شامل می شود و در عین حال امور اقتصادی و بازرگانی و حتی مبادلات دانشگاهی را شامل می شود.

شماری از اعضای حزب دموکرات در سنا با این طرح مخالفت می ورزند، ولی جمهوریخواهان، آن را آزمونی برای ابراز پشتیبانی از اسرائیل می دانند.

سنای ایالات متحده تصمیم دارد در روزهای آینده به بررسی لایحه ای بپردازد که نام آن “قانون تقویت امنیت ایالات متحده در خاورمیانه” نام گرفته  و قرار است در این هفته به رای گیری نهاده شود.

به موجب این لایحه، هر ایالت در آمریکا و حتی هر شهر مجاز است شرکت ها و گروه های آمریکایی را که خواهان تحریم اسرائیل هستند، مورد بایکوت قرار دهند و آنها را مجازات کنند.

نهادی با نام بی دی اس، که عملا پوششی برای فعالیت های ضد اسرائیلی از جانب سازمان های ترور می باشد، می کوشد نهادهای بازرگانی و علمی و هنری جهان را به تحریم اسرائیل بکشاند.