مجلس نمایندگان آمریکا لایحه علیه نهاد فلسطینی تحریم اسرائیل را با اکثریت بزرگ تصویب کرد

در همان حال که دو تن از بانوان مسلمان در مجلس نمایندگان ایالات متحده، که هر دو از حزب دموکرات هستند، خواهان افزایش تحریم های آمریکایی و بین المللی علیه اسرائیل و به دفاع از فلسطینیان هستند، مجلس نمایندگان لایحه ای از تصویت گذراند که به موجب آن، نهادی که می کوشد باعث تحریم علیه اسرائیل در بازار جهانی گردد، در ایالات متحده غیرقانونی باشد و نتواند فعالیت کند. این سازمان که بی دی اس نامیده می شود، توسط فلسطینیان برپا شده و هدف آن در تنگنا قرار دادن اسرائیل در صحنه بین المللی می باشد.

یکی از رشته های فعالیت بی دی اس، مبارزه علیه همکاری های علمی استادان دانشگاه های اسرائیل و دانشگاه های دیگر کشورهای جهان، و مبارزه با برگزاری کنسرت در اسرائیل توسط هنرمندان بین المللی می باشد.

طرح مخالفت با فعالیت بی دی اس در ایالات متحده، با اکثریت بسیار بزرگ ۳۵۰ رای موافق، در مجلس نمایندگان به تصویب رسید که نیمی از آنان از حزب دموکرات و نیمه دوم از حزب جمهوریخواه بودند. این لایحه در حالی با چنین اکثریتی به تصویب رسید که دموکرات ها در مجلس نمایندگان دارای اکثریت عددی می باشند ولی دو بانوی مسلمان که اخیرا از طرف دموکرات ها وارد مجلس نمایندگان شده اند مبارزه شدیدی را علیه اسرائیل و در حمایت از تحریم های اقتصادی علیه این کشور به راه انداخته اند.

بسیاری از اعضای کنگره آمریکا بر این باورند که فعالیت برای برقراری تحریم ها علیه اسرائیل، امکان برقراری صلح را کمتر می کند و موجب می شود که فلسطینیان نتوانند به آرمان های خود برسند. آن ها همچنین می گویند که در دموکراسی اسرائیل، دولت ها می آیند و دولت ها می روند و سیاست آن ها در قبال فلسطینی ها ممکن است تغییر کند. ولی اعلام تحریم علیه مبادلات دانشگاهی و هنری، در رابطه با اسرائیل، فعالیت علیه مردم اسرائیل و ایجاد مانع در برابر دانش و هنر می باشد و قابل قبول نیست.

یک دیدگاه

Comments are closed.