مجله فوربس در سر مقاله خود نوشت: جمهوری اسلامی در تنگنای سیاسی و بحران اقتصادی 

مجله فوربس در سر مقاله خود با عنوان: جمهوری اسلامی در تنگنای سیاسی و بحران اقتصادی  به وضعیت اقتصادی مردم ایران و حکومت ملایان پرداخته است.

جمهوری اسلامی در تنگنای سیاسی و بحران اقتصادی مسائل ژئوپلتیک اقتصاد و سیاست داخلی باعث تغییرات دردناکی برای جمهوری اسلامی می شود

همه چیز از هنگامی که دولت ترامپ از توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ عقب نشینی کرد شروع شد منافعی که قرار بود از تجارت آزاد به ایران برسد به دو دلیل هرگز حاصل نشد.

نخست زمانی که توافق هسته ای به امضای طرفین رسید  و به جای صرف مبالغ پرداختی نقدی برای بهبود وضعیت مردم ایران رژیم پول‌ها را در اختیار خود گرفت.

هیچ بهبودی در وضعیت شهروندان ایران برای مقابله با مسائل حیاتی مانند کمبود آب و آلودگی هوا صورت نگرفت و به جای آن این بودجه اضافی صرف سپاه پاسداران و بنیاد های تندرو مذهبی شد که خشم عمومی را به دنبال داشت.

دوم: پس از خروج ترامپ از توافق هسته ای و ادامه تحریم ها توانایی ایران در تجارت نفت و سایر محصولات در برابر دلار آمریکا و یورو محدود شد محدودیت ارز واردات مواد غذایی و سایر محصولات ضروری را دچار مشکل کرده و باعث فوران اعتراضات مردم عصبانی در خیابان های ایران شده است.

گرچه ایران طی ۴۰ سال گذشته در دوره های مشابهی از رکود اقتصادی رنج برده است اما تفاوت شرایط امروز در این است که بیش از آنکه رژیم بتواند ایالات متحده را برای شرایط فعلی سرزنش کند بسیاری از شهروندان جمهوری اسلامی را مقصر می‌دانند.

تحریم‌های ایالات متحده مسلما تاثیر منفی بر اقتصاد دارد اما فساد اداری مقامات رژیم دلیل بسیاری از اعتراضات است.

جمهوری اسلامی در یک مخمصه قرار دارد از یک سو برای دریافت کمک اقتصادی به غرب نیاز دارد از سوی دیگر عمیقاً در خندق سناریو ایالات متحده را باعث آشفتگی های جاری خود می‌داند گیر کرده است.

در عین حال با ادامه فشارهای اقتصادی صدای مردم بلند تر می شود در حال حاضر به نظر می‌رسد که رژیم جمهوری اسلامی بیش از پیش در انزوا فرو رفته است.

مقامات عالی رتبه رژیم اعلام کردند اگر نتوانند به دلیل فشارهای ایالات متحده نفت خود را به فروش برسانند از توافق هسته ای خارج شده و تنگه هرمز را مسدود می‌کنند.

اگر چنین اتفاقی بیفتد جمهوری اسلامی فقط با یک بحران سیاسی داخلی مواجه نخواهد بود بلکه این رویکرد به یک بحران ژئوپولتیک خطرناک خواهد انجامید.