مجمع عمومی سازمان ملل با برگزاری نشست ویژه: مبارزه با یهودستیزی باید گسترده تر شود


مجمع عمومی سازمان ملل شب گذشته (چهارشنبه) نشستی را به بحث درباره یهودستیزی و راه های مبارزه با آن اختصاص داد و اعلام کرد که وظیفه سازمان ملل است که تا آن جا که می تواند، با پدیده های یهودستیزی رویارویی کند و برای پایان بخشیدن به آن همه توان خود را به کار گیرد.

در گزارش های ماه های اخیر آمده بود که نمادهای یهودستیزی در شماری از کشورهای جهان، و به ویژه در ممالک غربی افزایش یافته است. این پدیده، به ویژه در ایالات متحده ملموس بوده که دست کم دوبار به نیایشگاه های یهودی تعرض خونین صورت گرفت. در هر دو مورد، نژادپرستان سفید پوست، با تفنگ لوله بلند وارد کنیساها شدند و به سوی نمازگزاران تیراندازی کردند تا آن ها را به قتل برسانند.

در جریان حمله به کنیسای درخت زندگی در شهر پیتسبورگ ایالات متحده، یازده نمازگراز بهودی کشته شدند. در کنیسای دیگری که در حومه شهر سن  دیگو در جنوب کالیفرنیا قرار دارد یک بانوی جوان به قتل رسید و رهبر کنیسا، ربای گولدشتین به طور سطحی زخمی گردید.

در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل، رابای گوشتین پشت تریبون قرار گرفت و از سران کشورها و رهبران اجتماعی خواست برای مبارزه با یهودستیزی به چاره جویی بپردازند. او گفت که آموزش افراد برای دوری جستن از گرایش های یهودستیزانه، باید از مدارس آغاز شود و افراد از سنین کودکی یاد بگیرند که یهودیان تفاوتی با دیگران ندارند و مطالبی که علیه آنان گفته می شود، از جانب نژاد پرستان و افراد غیر انسان است که مرتکب خطای بزرگی می شوند و با جامعه ای به ستیز بر می خیزند که مظهر انسانیت و یکتاپرستی و دانش و هنر و موسیقی می باشد.