مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد

در این قطعنامه به گزارش های جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره شده است

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی کانادا در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۸۵ رای مثبت در مقابل ۳۰ رای منفی ۶۸ رای ممتنع تصویب کرد.

قرار است این قطعنامه ماه آینده در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رای گذاشته شود.

سال گذشته نیز چنین قطعنامه از سوی کانادا مطرح شد که در نهایت در آذرماه سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۸۱ رای موافق و ۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع تصویب شد.

گزارشها حاکیست که در این قطعنامه به گزارش های جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره شده است.

در این قطعنامه آمده است که گزارش‌های دبیرکل سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که وضعیت حقوق بشر در ایران در سال گذشته و خیر تر شده و سرکوب سیستماتیک معترضان روزنامه‌نگاران و کاربران شبکه های اجتماعی افزایش یافته است.

در این قطعنامه نسبت به تداوم اعدام نوجوانانی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شدند نیز ابراز نگرانی شده است.