مجمع عمومی سازمان ملل یکبار دیگر از ترور حمایت و اسرائیل را نکوهش کرد

 

مجمع عمومی سازمان ملل یک بار دیگر قطعنامه یک صرفه و غرض آمیزی را، این بار به پیشنهاد ترکیه و الجزیره علیه اسرائیل و به جانبداری از ترور فلسطینی تصویب کرد که تنها نتیجه عملی آن افزایش تنش و خونریزی در مرز اسرائیل و غزه خواهد بود.

ترکیه که خود را رهبر جهان اسلامی می داند و از هنگام بروی کارآمدن دولت اسلامگرای اردوغان، گروه تروریستی حماس را ریز چتر حمایت خود گرفته، همراه با الجزیره که می خواهد حضور خود را در دنیای عرب نشان دهد، در پیش نویس قطعنامه، اسرائیل را متهم ساخته اند که در رویارویی با ترور از نوار غزه، به تیراندازی متوسل شده و باعث قتل غیرنظامیان شده است.

نمایندگان ۱۲۰ کشور به جانبداری از طرح ارائه شدۀ از جانب ترکیه و الجزیره رای دادند و شمار آراء مخالف، تنها هشت کشور بود و ۴۵ کشور نیز رای مُمتنِع دادند.

سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، خانم نیکی هیلی توصیه کرد که در این قطعنامه، عملیات تروریستی حماس نیز محکوم شناخته شود که اگر این اقدامات حماس وجود نمی داشت، هیچ برخورد خشونت بار در مرز پیش نمی آمد و کسی کشته نمی شد. با آن که این پیشنهاد از اکثریت نسبی برخوردار شد، ولی چون از آرائ نیمی از کشورهای ضو برخوردار نگردید، در قطعنامه گنجانیده نشد.

۶۲ کشور به طرح ایالات متحده رای مثبت دادند و ۵۸ کشور با آن مخالفت ورزیدند و ۴۲ کشور رای ممتنع دادند.

دانی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل در واکنش گفت که مجمع عمومی سازمان ملل یک بار دیگر ثابت کرد که با سیاست های مغرضانه، نه تنها به پیشبرد صلح کمکی نمی کند، بلکه ترور عربی و اسلامی را به ادامه عملیات جنایتکارانه دلگرم تر می سازد.

در قطعنامه مجمع عمومی از اسرائیل به شدت انتقاد شده که چرا به محاصره غزه ادامه می دهد. در این قطعنامه واقعیات مربوط به این پرسش نادیده گرفته شده و آن این که حماس خود را برای جنگ همه جانبه با اسرائیل با نیت انهدام این کشور آماده می کند و محاصره آن سرزمین به هدف کنترل کردن کالاها و افرادی که وارد غزه می شوند.

گفتنی است که مصر نیز عینا شبیه اسرائیل به محاصره غزه ادامه می دهد، ولی با کوچکترین انتقادی از جانب اعراب و یا سازمان ملل روبرو نشده است.

در قسعنامه، یک رشته واقغیت های دیگر و از جمله نقش رژیم اسلامی ایران در به راه انداختن آشوب ها و ادامه تعرضات از طریق گروه موسوم به “جهاد اسلامی آزادی فلسطین” نادیده گرفته شده است.

در قطعنامه مجمع عمومی، به این واقعیت که حماس و جهاد اسلامی، هم زمان با به راه انداختن اغتشاشات در مرز اسرائیل،  به فرستادن بادبادک های آتشزا به سوی اسرائیل دست زده اند که تا کنون چند میلیون متر مربع از مزارع و بیشه های اسرائیل را به آتش کشیده است، کوچکترین اشاره ای نکرده است.

سفیر اسرائیل، از این که بیش از نیمی از کشورهای عضو سازمان ملل، حماس را یک گروه تروریستی توصیف کرده بودند ابراز خشنودی کرد ولی در عین حال گفت که بی تردید بسیاری از آراء ضد اسرائیلی، از انگیزه های یهودستیزانه ناشی می شود که حق اسرائیل را برای دفاع از خود نادیده می گیرد.

گفتنی است، در طول همه ماه هایی که حماس به عملیات خشونت بار در مرز اسرائیل دست زد و تهدید کرد که با یک میلیون نفر فلسطینی وارد خاک اسرائیل خواهد شد، در کرانه باختری رود اردن آرامش نسبی برقرار است و کسی در جریان تظاهرات کشته شنده است. آگاهان سیاسی، با توجه به این واقعیت، تاکید می کنند که گناه خشونت و خونریزی در خط مرزی اسرائیل و غزه، در درجه اول متوجه گروه های ترور است که از حمایت مالی حکومت اسلامی ایران نیز برخوردار هستند.

خانم نیکی هیلی در سخنان خود در مجمع عمومی تاکید کرد که حماس علنا از نابودی اسرائیل سخن می گوید و به ترور گسترده علیه این کشور دست می زند و باید نکوهش گردد. ولی طرح او از اکثریت لازم برخوردار نگردید.

یک دیدگاه

  1. تامیتوانند دراین موردقطعنامه صادرکنندتابقول ماموتی قطعنامه دانشان پاره شود! مقتضی است اسرائیل هرچه زودترکمک های مالی به سازمان ملل واورگان های وابسته راقطع کند.

Comments are closed.