مجید روانچی : حکومت ایران برای بازگشت به برجام شرط دارد 

مجید تخت روانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل در ارتباط با شرایط بازگشت رژیم ایران به برجام می گوید: در صورت تمایل ایالات متحده برای بازگشت به برجام، ایران شرایطی برای ازسرگیری کامل تعهدات هسته‌ای خود خواهد داشت.

او در گفت و گو با بخش جهانی بی بی سی گفت که در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری و تمایل این کشور برای بازگشت به برجام، حکومت ایران  شرایط خاصی را برای اجرای کامل تعهداتش خواهد داشت.

تخت روانچی افزود:  که اولین شرط ایران این است که دولت جدید آمریکا تعهد کند نقض برجام – توافق اتمی ایران و قدرت ها – تکرار نخواهد شد و شرط دوم رسیدگی به خساراتی است که ایران از نظر مالی و رنج انسانی به خاطر تحریمها متحمل شده است.

تخت روانچی همچنین گفت اگر آمریکا با محقق کردن این شروط قول بازگشت به اجرای کامل برجام را بدهد ایران هم مجددا آماده اجرای کامل توافق هسته ای خواهد بود.