مجید محمدی:روشنفکران ۵۷ نقش مستقیم در نکبتی که امروزه جمهوری اسلامی به بار آورده، داشته اند

با اینکه زمان زیادی از خیزش انقلابی در ایران نگذشته کارشناسان و آگاهان این حرکت را مورد بررسی قرار داده و بر این باور هستند که این خیزش تاکنون نیز توانسته بسیار تاثیر گذار باشد و رژیم نمی تواند به روزهای پیش از این خیزش برگردد.

برخی از کارشناسان خیزش انقلابی کنونی ایران را با انقلاب ۵۷ مقایسه می کنند و شرایط امروز ایران و چهل و سه سال گذشته ایران را حاصل گفتمان انقلاب یا به گفته مخالفان فتنه یا شورش ۵۷ می دانند.

مجید محمدی(جامعه شناس)به اصطلاح روشنفکران ۵۷ را مسئول مستقیم شرایط موجود می داند و در این باره می گوید: روشنفکران ۵۷ نقش مستقیم در نکبتی که امروزه جمهوری اسلامی به بار آورده، داشته اند.

نسخه کامل صحبت های آقای مجید محمدی در اختیار شما همراهان گرامی قرار دارد: