محاکمه معاون اجرایی آخوند صادق لاریجانی در قوه قضائیه، به اتهام رشوه گیری آغاز شد

اکبر طبری معاون اجرایی پیشین آخوند صادق لاریجانی

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی پیشین آخوند صادق لاریجانی در قوۀ قضائیه برگزار شد.
قاضی صلواتی وی را به “سردستگی” شبکه رشوه‌گیری از مجرمان اقتصادی متهم کرد. پیشتر هم فاش شده بود که شخص آخوند صادق لاریجانی ده‌ها حساب بانکی داشته که در آن ها پولهای مربوط به قوه قصائیه را در حساب های شخصی خود نگاه می داشته است.

در جلسه محاکمه اکبر طبری، کیفرخواست او و ۱۷ متهم دیگر پرونده خوانده شد. به گزارش دادستان، “جعل اسناد، استفاده از اسناد مجعول، پولشویی و دریافت رشوه، اعمال نفوذ در پرونده‌ها و برخی روابط ناصواب”، از جمله اتهامات اکبر طبری است که سخنگوی قوه قضائیه پیش از این به آن اشاره کرده بود.

برخی از کاربران در فضای مجازی در این باره نوشته اند: «یادآوری میشود در حالی که پرونده زن و شوهری بخاطر خرید کلان خودرو با وجود قانونی بودن این نوع معامله و فقدان شبکه توزیع در این مورد و عدم ممنوعیت، به دادگاههای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع و بلافاصله برای آنها حکم اعدام صادر گردید، ارجاع این پرونده کلان با ۱۷ متهم و ارتباط وسیع این پرونده با مقامات عالیرتبه نظام، مانند رئیس پیشین قوه قضائیه و دادستان سابق تهران، به دادگاه کیفری استان و رسیدگی عادی به آن، از همین ابتدا موجب طرح سوالاتی گردیده است».

نماینده دادستان، در دادگاه اکبر طبری، گفته است که “طبری در ۲۰ سال حضور در قوه قضائیه، با این‌که رابطه استخدامی با این قوه نداشته و مامور به خدمت بوده، اما راه اجرای عدالت را درباره برخی از متهمان دانه‌درشت اقتصادی سد کرده و دفترش در حوزه ریاست قوه‌ قضائیه، کانونی شده ‌بود تا متهمان برای حل پرونده‌هایشان به آن سر بزنند. او با صاحبان ثروت تبانی داشته و در پرونده‌های بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی، اعمال نفوذ قابل توجهی کرده است”.