محاکمه معاون اجرایی آخوند صادق لاریجانی در قوه قضائیه به اتهام رشوه گیری آغاز شد

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی پیشین آخوند صادق لاریجانی  در قوۀ قضاییه برگزار شد.

قاضی صلواتی وی را به “سردستگی” شبکه رشوه‌گیری از مجرمان اقتصادی متهم کرد. پیشتر هم فاش شده بود که شخص آخوند صادق لاریجانی ده ها حساب بانکی داشته که در آن ها پول های مربوط به قوه قضائیه را در حساب های شخصی خود نگاه می داشته است.

در جلسه محاکمه اکبر طبری، کیفرخواست اکبر طبری و ۱۷ متهم دیگر پرونده قرائت شد.به گزارش دادستان، جعل اسناد، استفاده از اسناد مجعول، پولشویی و دریافت رشوه، اعمال نفوذ در پرونده‌ها” و برخی روابط ناصواب، از جمله اتهامات اکبر طبری است که سخنگوی قوه قضائیه پیش از این به آن اشاره کرده بود.

برخی از کاربران در این باره نوشته اند: یادآور می شود در حالی که پرونده زن و شوهری بخاطر خرید کلان خودرو با وجود قانونی بودن این نوع معامله و فقدان شبکه توزیع در این مورد و عدم ممنوعیت به دادگاههای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع و بلافاصله برای آنها حکم اعدام صادر گردید ارجاع این پرونده کلان با ۱۷ متهم و ارتباط وسیع این پرونده با مقامات عالی مانند رئیس قوه قضائیه سابق و دادستان سابق تهران به دادگاه کیفری استان و رسیدگی عادی به آن از همین ابتدا موجب طرح سوالاتی گردیده است.

نماینده دادستان، در دادگاه اکبر طبری، گفته است که طبری در ۲۰سال حضور در قوه قضایی با این‌که رابطه استخدامی با این قوه نداشته و مامور به خدمت بوده، اما راه اجرای اجرای عدالت را  درباره برخی از متهمان دانه‌درشت اقتصادی سد کرده؛ ودفترش در حوزه ریاست قوه‌قضایی، کانونی شده‌بود تا  متهمان برای حل پرونده‌های‌شان به آن سر بزنند؛  با صاحبان ثروت تبانی داشته؛ و در پرونده‌های بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی اعمال نفوذ قابل توجهی داشته است.