محاکمه نتانیاهو و یک سرمایه دار اسرائیلی به اتهام سوءاستفاده از قدرت، در اورشلیم ادامه دارد

دومین روز محاکمه ای که در آن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، متهم ردیف اول محسوب می شود، پیش از ظهر امروز (سه شنبه) در اورشلیم گشایش یافت.در این بخش از محاکمه، نتانیاهو متهم است که برای جلوگیری از انتشار گزارش های منفی درباره او و خانواده اش در یکی از رسانه های خبری پربیننده اسرائیلی به نام “والله” به صاحب آن رسانه قول داده بود که با استفاده از نفوذ خود، امتیازات اقتصادی برای صاحب آن که یک سرمایه گذار بزرگ  به نام الوویچ است، تامین کند.

نتانیاهو و متهم دیگر این اتهام را قاطعانه رد می کنند. این محاکمه از روز گذشته آغاز شد و گروه های مخالف و موافق نتانیاهو در فاصله کمی از محل دادگستری اسرائیل به تظاهرات پرداختند.

در نشست امروز، شاهد اصلی که ایلان بشوعا نام دارد و در آن هنگام مدیرکل رسانه خبری والله بوده به شهادت ادامه می دهد. او روز گذشته در بخش نخست شهادتش گفته بود که الوویچ به وی دستور داده بود که از انتشار گزارش های منفی درباره نتانیاهو و خانواده اش خودداری شود.

نتانیاهو روز گذشته در ساعت اول نشست حضور یافت. ولی پس از آن که دادستان به قرائت اتهامات پایان داد، نتانیاهو از قضات اجازه گرفت دادگاه را ترک گوید و در جلسه امروز نیز حضور ندارد.

این محاکمه در اوج تلاش های سیاسی برای برپایی کابینه آینده اسرائیل برگزار می شود، ولی تاریخ آن از پیش تعیین شده و با امور سیاسی ارتباطی ندارد.

با این همه، نتانیاهو شب گذشته (سه شنبه) در برابر دوربین های تلویزیون، اتهامات پیشین خود علیه قوه قضائیه و اداره دادستانی اسرائیل را بازگو کرد و این نهادها را متهم ساخت که برای رسیدن به هدف های سیاسی بوده که از چند سال پیش او را مورد پیگرد قرار داده اند.

نتانیاهو ادعا کرد که جناح چپ سیاسی در اسرائیل که نتواسته است جناح راست را از حکومت پایین بکشد، اکنون از طریق دادستانی می خواهد به این هدف برسد.

این سخنان با ابراز خشم دادستان کل پیشین اسرائیل روبرو شد که در بیانیه ای ادعاهای نتانیاهو را افتراهایی نامید که هدف آن لرزان ساختن قوه قضائیه اسرائیل است که در طول تاریخ استقلال و بیطرفی خود را حفظ کرده و اکنون مورد اتهام فردی قرار می گیرد که باید پاسخگوی تخلفات پیشین خود باشد.

این دادستان یادآور شد که در گذشته یک نخست وزیر دیگر اسرائیل، اهود اولمرت مورد محاکمه قرار گرفت و محکوم شناخته شد و نتانیاهو نمی تواند ادعا کند که اتهامات علیه او یک توطئه سیاسی است.

اسرائیل همیشه به استقلال قوه قضائیه افتخار کرده و آن را یکی از پایه های اصلی دموکراسی خود دانسته، که اکنون چند سال است جناح راست اسرائیل می خواهد آن را تضعیف کند.