محاکمه یک وزیر پیشین اسرائیلی به اتهام جاسوسی به سود حکومت اسلامی ایران، امروز آغاز شد

نخستین جلسه محاکمه یک وزیر پیشین کابینه اسرائیل که به جاسوسی به سود حکومت اسلامی ایران متهم می باشد، امروز در دادگاه اورشلیم برگزار شد. این فرد با نام گُنِن سِگِو که در گذشته وزیر انرژی بوده و سپس به جرم قاچاق قرص های روانگردان به پنج سال زندان محکوم گردید، متهم است که در ظرف بیش از سیزده سال، اطلاعاتی را درباره اسرائیل در اختیار نهادهای حاسوسی حکومت اسلامی ایران قرار داده که ماهیت آن فاش نشده است.

گنن سگو به جاسوسی در سطح بسیار خطرناک متهم گردیده و محاکمه او پشت درهای بسته صورت می گیرد. ادامه محاکمه به دو ماه دیگر موکول شد.

برخی منابع خبری اسرائیل می گویند که اطلاعاتی که سگو در اختیار حکومت ایران قرار داده مطالب کهنه بوده است. ولی او در کیفرخواست به ارتکاب تخلفات وخیم و در شرائط جنگی متهم شده است.

حقوقدانان می گویند که اثبات این اتهام در دادگاه دشوار است و احتمال می رود که دادستانی و وکلای مدافع متهم، در مورد میزان مجازات به توافق برسند.

آگاهان می گویند که گنن سگو با بازپرسان خود به طور کامل همکاری کرده و اطلاعات لازم را در اختیار آن ها نهاده است. همین محافل در ضمن می گویند که سگو دو سال پیش در گفتگو با یک افسر ارشد، ارتباطات خود با حکومت ایران را برای وی تعریف کرده بود.