محبوبه خواهر دکتر اردشیر حسین پور دانشمند اتمی ایران: برادرم را نه اسرائیل، که رژیم ایران کشت

اردشیر حسین پور در حال گرفتن لوح تقدیر از خاتمی و در کنارش مصطفی معین

در واکنش به سخنان روز گذشته دکتر مصطفی معین وزیر آموزش عالی حکومت اسلامی که گفته بود یک دانشمند اتمی ایران به نام دکتر اردشیر حسین پور توسط اسرائیل کشته شد و رژیم ایران از انتشار اتهام علیه این کشور خودداری روزید، خانم محبوبه خواهر دکتر اردشیر حسین پور در گفتگوی امروز (آدینه) با رادیو پیام اسرائیل گفت که مصطفی معین نیز همانند همه سران حکومت، در مورد چگونگی مرگ مشکوک برادرش دروغ می گوید و همه اطلاعاتی که او و خانواده اش به دست آورده اند نشان از آن دارد که دکتر اردشیر حسین پور به دستور حکومت ایران و به علت مخالفت با موجودیت رژیم و برنامه های اتمی آن به دستور خود مقامات حکومت به قتل رسیده است.

مصطفی معین در سخنان روز گذشته خود ادعا کرده بود که دکتر حسین پور در اثر استنشاق گاز رادیو اکتیو به قتل رسیده و اسرائیل طراح و مجری آن بوده است. ولی خواهرش می گوید که سخنان معین برای پرده پوشی یکی از اولین جنایات رژیم علیه دانشمندان هسته ای بوده است.

خانم حسن پور گفت که قتل برادر او که در چهارده سال پیش رخ داد، نخستین جنایت رژیم علیه دانشمندان اتمی نبود، بلکه چندین سال پیش از آن، دانشمند دیگری نیز به دستور رژیم به صورت مرموزی به قتل رسید و حکومت هرگز چگونگی آن را فاش نکرد.

خانم حسین پور یادآور شد که فردای روز قتل برادرش، و در همان حال که ادعا کرده بودند که او بر اثر خفگی گازهای متصاعد از بخاری خانگی خفه شده است، تاکید کرد که به پزشکی قانونی اجازه داده نشد به تشریح جنازه بپردازد تا علت درگذشت را مشخص سازد و شرکت تولید کننده بخاری های آپارتمانی نیز پس از بررسی دقیق این بخاری گفت که هیچ نقصی نداشته است.

خانم حسن پور گفت که او برای انتقام خون برادرش که یکی از گنجینه های دانشوری در ایران بود، هشت سال پیش از کشور خارج شده و به مبارزه علیه حکومت ادامه می دهد.