محسن هاشمی  در نامه ای به خامنه‌ای هشدار داد : تا قبل از مرگ تان، اجازه ندهید جمهوری اسلامی، به حکومت اسلامی تبدیل  شود

پس از انتشار خبر جنجال  برانگیز رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری هشت سال پیش ،و گسترش بحث‌هایی که پیرامون آن در رسانه های اجتماعی به راه افتاد، محسن هاشمی ، پسر بزرگ اکبر هاشمی رفسنجانی در  نامه‌ای به علی خامنه‌ای با انتقاد از رفتار شورای نگهبان،نوشت: فردا که شما نباشید چه خواهند کرد؟نگذارید جمهوری اسلامی به “حکومت به اصطلاح اسلامی” تبدیل شود.

آخوند  حیدر مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات گفته است در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ هرچند همه نظرسنجی‌ها از پیروزی هاشمی رفسنجانی حکایت داشته، اما در نهایت به پیشنهاد وی، رفسنجانی رد صلاحیت شده، زیرا این به مصلحت نظام بوده است.

همزمان  خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی هم متن کامل نامۀ محسن هاشمی را منتشر کردند که در آن، نویسنده “دغدغه‌های خود” را با مقام رهبری در میان گذشته و خطاب به او نوشته است: “شما تکیه گاه مردمی هستید که از آینده خویش نگرانند”.

محسن هاشمی در ادامه نوشته است  اینک پس از هشت سال، در بارۀ رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شده و “حال این روزها در جریان عدم احراز صلاحیت برخی از کاندیداهای این دورۀ ریاست جمهوری نیز که شما گفتید  ظلم و جفا شده و خواستار جبران توسط دستگاههای مسئول شدید، متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفت”.

محسن هاشمی در این نامه  به مقایسه شرایط امروز و رد صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان با رویدادهای هشت سال گذشته  پرداخته  و نوشت : “من نیز مانند تعدادی از بزرگواران، برای آنکه در فضای انتخابات تاثیر منفی نگذارم، سکوت کردم. اما اکنون که این مسائل صراحتا درباره پدرم  هاشمی رفسنجانی مطرح گردیده، از شما درخواست تظلم خواهی دارم”.

هاشمی  دقیقاً نگفته که منظورش از این “تظلم‌خواهی” چیست.

پسر هاشمی رفسنجانی  بدون اینکه از شورای نگهبان نامی ببرد نگاشته است : : “اراده‌ای که در کشور در حال تقویت است، نظر مردم را تزئینی فرض کرده و از هر وسیله‌ای برای تحقق اهداف خود بهره می‌برند و به جای احراز صلاحیت، رای تمایل به نامزدها می‌دهند و این رای، جایگزین رای مردم شده است”…

او در ادامه بسیار محسوس  به مسئلۀ جانشینی خامنه‌ای نیز اشاره کرده و نوشته است: “امروز که در سایۀ قدرت و  توصیه و مطالبۀ شما در مورد جبران، از سوی دستگاه‌های مسئول شنیده نمی‌شود، فردا چه بر سر مردمسالاری دینی خواهد آمد”…