محمد جواد ظریف می گوید موافقت او با اجرای مذاکرات با اروپا در مورد خیزش مردمی در ایران دروغ است

وزیر خارجه حکومت ایران اظهارات سرپرست سیاست خارجی اتحادیه و وزیر خارجه آلمان را دروغ خواند که گفته بودند هفته آینده مذاکراتی با وی پیرامون حق مردم ایران در برگزاری تظاهرات مسالم آمیز انجام خواهد شد. با آن که خبر مذاکرات از جانب دو مقام ارشد اروپایی اعلام شده بود، محمد جواد ظریف آن را یک “دروغ اسرائیلی” خواند که پایه و اساسی ندارد.

اتحادیه اروپا اعلام کرد که قصد دارد در یک اقدام دیپلماتیک که هدف اعلام شده آن پشتیبانی از خواست ملت ایران است، محمد جواد ظریف وزیر خارجه حکومت اسلامی ایران را به گفتگو دعوت کند. مبتکرین این طرح خانم فدریکا موگرینی سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا و زیگمار گابریئل وزیر خارجه آلمان هستند. ولی آشنایان امور ایران گفته اند که حتی اگر ظریف حاضر به انجام چنین گفتگویی شود،  یک اقدام ظاهر فریب بوده و هیچ سودی برای ملت ایران نخواهد داشت.

وزیر خارجه آلمان، زیگمار گابریئل، که در گذشته وزیر امور اقتصادی در دولت خانم آنگِلا مِرکِل بوده و همیشه به گسترش مناسبات بازرگانی با حکومت اسلامی ایران اشتیاق داشته، برای عملی ساختن این طرح به تلاش ویژه دست زد و خانم موگرینی را برای قبول آن مورد تشویق قرار داده بود.

در حالی که ایالات متحده سیاست قاطعی در برابر سرکوبگری های حکومت ایران علیه مردم در پیش گرفته، و می کوشد به هر طریق لازم به ایرانیان به پاخاسته یاری برساند، اروپائیان از سیاست کجدار و مریز پیروی می کنند.

به موجب این سیاست، آن ها از یک سو می خواهند از خیزش مردم ایران ابراز جانبداری کنند و همزمان، موجب تیرگی روابط با رژیم ایران نشوند که مبادا به روابط بازرگانی قیمابین زیان برساند.

تنها خواسته ای که اروپا در برابر حکومت ایران مطرح ساخته آن است که بگذارد مردم در تظاهرات مسالمت آمیز خواسته های خود را مطرح کنند.

حکومت ایران برای آن که نشان دهد “مشتی اوباش و اراذل” این اعتراضات را به راه انداخته اند، به دو ترفند دست زد. نخست آن که شماری از ماموران خرابکار خود را برای به آتش کشیدن برخی مراکز دولتی یا عمومی اعزام داشت و حتی در عکسی دیده شد که آنان چگونه به اتومبیل های پارک شده مردم در خیابانی نیز آسیب می رسانند، و از سوی دیگر به برپایی تظاهرات حمایتی، با کمک مزدبگیران خود دست زد.

وزیر خارجه آلمان در مصاحبه تاکید کرد که کشورش از سیاست توصیه شده از جانب ایالات متحده جانبداری نخواهد کرد.

پرزیدنت ترامپ در یک پیام توییتری، به صراحت از تلاش مردم ایران برای برانداختن رژیم کنونی جانبداری کرده بود. ولی از دیدگاه منافع بازرگانی اروپا، ادامه رژیم کنونی، برای آنان سود بسیار دارد.

صدراعظم آلمان، خانم آنگلا مرکل، در حمایت از خیزش مردم ایران سخنان جدی تری، در مقایسه با وزیر خارجه خویش،  بیان داشته بود. مرکل گفته بود: «شهامت مردم ایران برای ابراز ناخرسندی های خود از اوضاع اقتصادی و سیاسی کشورشان، شایسته احترام است»

فدریکا موگرینی نیز جنایات رژیم ایران در کشتن بیش از بیست تن از تظاهرکنندگان را محکوم دانسته بود.

سخنان جواد ظریف در بی اساس خواندن خبر دعوت از او برای مذاکراه با بلندپایگان اروپایی و نسبت دادن انتشار این خبر به رسانه های اسرائیلی، در آلمان و دیگر کشورهای آروپایی با شگفتی روبرو شد – که چگونه ممکن است رژیم ایران هر چیزی را به اسرائیل نسبت می دهد و این چنین دروغ های بزرگ می گوید.

حکومت ایران به خیابان آمدن مردم و تظاهرات گسترده در بیش از صد شهر ایران را نیز به اسرائیل نسبت داده بود.

یک دیدگاه

Comments are closed.