محمد داوری زندانی سیاسی در عادل آباد شیراز، از تلاش رژیم برای شستشوی مغزی زندانیان سخن می گوید

یک زندانی سیاسی در زندان عادل آباد شیراز، که توانست پیام صوتی خود را به خارج از زندان برساند، تعریف می کند که چگونه زندانبانان و مقامات سرکوبگر رژیم می کوشند او را به اعتراف های ساختگی و همچنین به اعلام بازگشت از دیدگاه های سیاسی خود و همکاری با ماموران اطلاعاتی رژیم برسانند.

این فرد که محمد داوری نام دارد، در پیام صوتی خود تعریف می کند که به اتهام داشتن عقاید سیاسی مخالف رژیم، و دریک محاکمه ساختگی و کوتاه به سه سال و دو ماه زندان محکوم گردیده و ماموران حکومت او را زیر فشار قرار داده اند که اگر توبه کند، از زندان آزاد خواهد شد. ولی او به مقاومت و مخالفت خود ادامه می دهد و می گوید که در واقع، این فشارها بازگشت رژیم به همان شیوه “تواب سازی” است که در نخستین سال های انقلاب در زندان های رژیم برای متلاشی کردن سازمان های سیاسی مخالف حکومت به اجرا گذاشته شد.

محمد داوری در پیام صوتی خود می گوید که این بار رژیم “پروژۀ تواب سازی زیر عنوان بخشودگی و کاهش دوران محکومیت زندانیان سیاسی به اجرا گذاشته است.

او در پیام خود تعریف می کند که چگونه در ماه های نخستینی که بازداشت شده بود، شکنجه گران می کوشیدند از طریق تهدید علیه پدر او که بیماری سرطان دارد و همچنین ایجاد مزاحمت برای دیگر افراد خانواده اش، او را وادار به ابراز توبه و ندامت، و بازگشت از راه سیاسی خویش سازند.

او می گوید که ماموران رژیم به خانواده اش هشدار داده بودند که اگر او اعتراف نکند و از راه خود باز نگردد، حکم “ارتداد” علیه وی صادر خواهد شد و اعدام خواهد گردید.

داوری می گوید که همچنین از او خواسته شده بود کتابی با نام “کج راهه” بنویسد و در آن از راه سیاسی خود باز گردد و دیگران را هم از رفتن به این مسیر منع کند.

محمد داوری در ادامه پیام خود می گوید که در راه تواب سازی او، از وی خواسته بودند در کلاس های شستشوی مغزی شرکت کند و امتحان بدهد که مطالب دینی و ایدئولوژیک رژیم را درک کرده و پذیرفته است.

او در پایان این پیام صوتی خود می پرسد: «آیا همین است مردمسالاری دینی، که علی خامنه ای آن را توصیه و تجویز می کند؟»