محمد نوری زاد از داخل زندان و با شهامت بسیار، مردم را به نافرمانی از رژیم فرا می خواند

محمد نوریزاد در پیامی از زندان اوین به مردم ایران گفت:  در یک گام بزرگ ملی  به صندوقهای رای این نظام پوسیده پشت کنید

محمد نوری زاد، آزادیخواه و یکی از امضا کنندگان بیانیه “«درخواست استعفای علی خامنه ای” روز گذشته (دوشنبه) در ملاقات کابینی با همسرش فاطمه  پیامی را به مردم ایران تقدیم کرد.

وی در این پیام اینگونه آغاز کرد:  درود مردم خوبم…از هر قوم و نژاد، مبادا به رای دادن بیاندیشید. در یک گام بزرگ ملی به  صندوق‌های  رای پشت کنید و بگذارید گنده‌های زیرخاکی این نظام پوسیده هر خاکی که می‌توانند بر سر مردم ایران بیافشانند.

این فعال سیاسی در ادامه گفته است : ما مردم گنگ و خواب‌زده نیازمند این خاک بر سری بزرگ ملی هستیم و تا زمانی که دست بر غبارروبی خاکی که بر سر خرد و کلان افشانده‌اند نبریم و غبار از چهره‌ی خورشید دانایی و آگاهی پس نرانیم، همچنان خاک بر سریم و همچنان ذلیل و زبون مشتی موجودات خاکی و عتیقه.

نوری زاده افزوده است : اگر دوست دارید خاک بر سر باشید؛ بروید رای بدهید و اگر دوست دارید چشم‌تان به جمال خورشید فهم و شعور و آگاهی و دانایی روشن شود؛ باید و باید خود را از زیر بار سنگین خاک بر سری برهانیم.

وی در پایان گفته است: مرا ببخشایید اگر قلم بر ناگوار و بر صراحت چرخاندم. ما به راستی خاک بر سریم و زیرک‌ترها محتاج مردمانی خاک بر سرند.