محمود عباس ادعا کرد: «ترامپ خود را به بیماری زده تا ایجاد ترحم کند و از مناظره تلویزیونی بگریزد»

فلسطینیان نیز خبر بیماری پرزیدنت ترامپ را با دقت دنبال می کنند. ولی محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی ادعا کرد که بیماری پرزیدنت ترامپ یک امر ساختگی است و او با جعل خبر و خود را به بیماری زدن، می خواهد حس ترحم مردم آمریکا را جلب کند و همچنین از شرکت در دور دوم مناظره تلویزیونی با جو بایدن بگریزد.

حکومت خودگردان فلسطینی، از همان ماه های اول به قدرت رسیدن پرزیدنت ترامپ، سیاست خصمانه ای نسبت به او در پیش گرفت و طرح صلح ارائه شده از جانب دولت واشنگتن را تحریم کرد و ار هرگونه دیدار با مقامات آمریکایی و گفتگو درباره صلح پرهیز می کند.

برخی تحلیلگران ارزیابی کردند که این سیاست، کاملا به زیان خود فلسطینی ها تمام شده، زیرا آن ها با ادامه روابط با ایالات متحده، می توانستند موجب پیشبرد برخی خواسته ها و آرمان های خود گردند.

محمود عباس در ادامه سخنان خود، بی آن که به نام جو بایدن نامزد دموکرات ها در انتخابات پیش رو اشاره‌ای کند، گفت: «من اطمینان دارم که هر فرد دیگری که به جای ترامپ به ریاست جمهوری برسد، طرح صلح ارائه شده از جانب او را منتفی اعلام خواهد کرد».

ادعای “جعلی بودن” بیماری ترامپ از سوی محمودعباس، در حالی است که پزشکان تست کرونای او را مثبت اعلام کردند و او برای درمان به بیمارستان منتقل شد.