محمود عباس پس از تهدید در مورد باطل کردن توافق ها با اسرائیل، یک هیات بررسی برای تعیین آن برپا می کند

آگاهان می گویند که اکنون محمود عباس، پس از بیان این تصمیم خشم آلود و مطالعه نشده، قصد دارد تصمیم خود را مورد بررسی محتاطانه قرار دهد

محمود عباس، رئیس حکومت خودگردان فلسطینی اعلام داشت که برای اجرای تصمیم خود در مورد باطل کردن همه توافق های صلح و همکاری با اسرائیل، هیاتی را مامور بررسی این موضوع کرده است تا بتواند آن را عملی سازد.

محمود عباس روز گذشته (آدینه) با ابراز خشم از تصمیم اسرائیل در مورد ویران کردن چند ساختمان نیمه تمام در خط مرزی با اسرائیل، که امنیت شهروندان را به خطر می اندازد، اعلام داشته بود که همه توافق هایی را که با اسرائیل انجام شده باطل اعلام می کند و در آینده حتی از همکاری امنیتی با اسرائیل، برای مقابله با عملیات تخریبی حماس و دیگر سازمان های تروریستی که علیه جنبش فتح و حکومت خودگردان فلسطینی فعالیت می کنند، دست برخواهد داشت.

آگاهان می گویند که اکنون محمود عباس، پس از بیان این تصمیم خشم آلود و مطالعه نشده، قصد دارد تصمیم خود را مورد بررسی محتاطانه قرار دهد. هیاتی که وی برپا ساخته، باید به دقت بررسی کند که کدامیک از توافق های همکاری با اسرائیل را می توان لغو کرد، بی آن که به مصالح فلسطینی ها آسیبی برسد.

آگاهان می گویند که قطع همکاری امنیتی با اسرائیل، بیش از آن که به این کشور آسیب برساند، موقعیت حکومت خودگردان فلسطینی را به خطر خواهد انداخت زیرا حماس و جهاد اسلامی آزادی فلسطین می کوشند از طریق گسترش نفوذ خود در کرانه باختری، حکومت خودگردان فلسطینی را براندازند و خود، بر آن سرزمین مسلط شوند.

محمود عباس در سخنان خشمگینانه خود نسبت به تخریب چند ساختمان مرزی توسط اسرائیل، طرح صلح ایالات تحده را نیز قاطعانه مورد نکوهش قرار داده و گفته بود که فلسطینیان هرگز آن را نخواهند پذیرفت.

همه سازمان های ترور فلسطینی و همچنین حکومت اسلامی ایران و حزب الله لبنان، این بخش از سخنان رهبر حکومت خودگردان فلسطینی را مورد تحسین قرار دادند.

آخوند حسن نصرالله سرکرده حزب الله لبنان، در واکنش خود، رد طرح صلح پیشنهادی ایالات متحده را یک اقدام به جا دانست. همچنین امامان جمعه در ایران، در خطبه های روز گذشته خود، رد پیمان صلح پیشنهادی ایالات متحده را مورد تحسین قرار داند، ولی کوشیدند تا آن جا که ممکن است، از شخص محمود عباس نام نبرند.

سران دو گروه تروریستی حماس و جهاد اسلامی آزادی فلسطین، محمود عباس را فرا خواندند که با برپایی اتحاد، به نبرد مسلحانه علیه اسرائیل باز گردند تا بتوانند این کشور را نابود کنند.

یادآوری می شود که در طول سال های اخیر، محمود عباس بارها تهدید کرده که از توافق ها با اسرائیل خارج خواهد شد و همکاری امنیتی با این کشور را متوقف خواهد ساخت. ولی هیچگاه این تهدید خود را عملی نکرده است.

یک دیدگاه

Comments are closed.