مدارس اسرائیلی، هدف بیشترین افزایش حملات سایبری در جهان بوده‌اند

طبق تحقیقات انجام شده توسط شرکت خدمات رایانه‌ای آمریکایی-اسرائیلی چک پوینت، حملات سایبری به موسسات آموزشی در سراسر جهان افزایش یافته است و اسرائیل در صدر دریافت کنندگان بزرگترین حملات سایبری بوده است.

این تحقیقات همچنین به این نتیجه رسید که حملات سایبری به مدارس و موسسات آموزشی در اسرائیل، در اوایل ماه اوت ۵۱ درصد افزایش داشته است، در حالی که در همین زمان، این حملات به طور متوسط ​​۲۹ درصد در سطح جهانی افرایش نشان می‌دهد. ننابر این تحقیقات، به طور متوسط ​​بیش از ۴۰۰۰ نفر در هفته به بخش آموزش حمله شده است.

برای مقابله با این حملات سایبری، محققان، یک سیستم نظارتی به نام تریت کلاد ایجاد کرده اند که حملات را در زمان واقعی متوقف می کند.

تجزیه و تحلیل روند افزایش حملات سایبری در موسسات آموزشی، در وبلاگی که توسط شرکت «چک پوینت» به روز رسانی می‌شود، منتشر شده است. یافته های اصلی این تحقیقات نشان داده است که  اسرائیل در میان سایر کشورها مانند استرالیا، ترکیه، ایتالیا و هند، بیشترین آسیب را در حملات سایبری دیده است.

این افزایش حملات، به دلیل بازگشت دانش آموزان به تحصیل و انتقال سریع کار آموزش به آنلاین می‌باشد.