مدیرعامل بنیاد باران وابسته به اصلاح طلبان خطاب به روحانی گفت: چرا رسما درخواست رفراندوم نمی کنید

جواد امام ، مدیرعامل بنیاد باران درباره طرح مسئله برگزاری رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی که به تازگی توسط روحانی  مطرح شد، گفت: برگزاری رفراندوم یک بحث تازه و بدون پشتوانه نیست، بلکه از ابتدا در قانون اساسی هم مطرح بوده اما به دلیل عدم استفاده از این ظرفیت، به یک تابو تبدیل شده است.

وی در ادامه افزود: من فکر می‌کنم با توجه به مشکلاتی که متوجه کشور در عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی با آن‌ها مواجه است، بحث رفراندوم و مراجعه به آرای مردم یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود، چون عملا تغییر ریلی صورت نمی‌گیرد.

جواد امام گفت:  با توجه به ظرفیت قانون اساسی که این موضوع در آن پیش‌بینی شده، می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد؛ ضمن اینکه باید توجه کنیم که برگزاری رفراندوم یک بحث تازه و بدون پشتوانه نیست، بلکه از ابتدا در قانون اساسی هم مطرح بوده اما به دلیل عدم استفاده از این ظرفیت، به یک تابو تبدیل شده است.

وی در ادامه افزود:  اخیرا یکی از نواب رئیس مجلس بحث خط قرمز بودن مذاکره با آمریکا را مطرح کرده است، خب نباید تصمیم‌گیری‌های کلان ما تحت تاثیر نظر اشخاص و بدون در نظر گرفتن نظر اکثریت جامعه باشد، بلکه ما باید در راستای منافع ملی تصمیم بگیریم و حرکت کنیم.

علی مطهری، نماینده پیشین مجلس گفته بود: رفراندومی معتبر و قانونی است که مردم با آگاهی در آن شرکت کنند و اطلاعات کافی درباره موضوع آن به مردم داده شده باشد و علت و ضرورت همه‌پرسی برای آن‌ها معلوم باشد تا مردم با انگیزه لازم وارد میدان شوند. ولی اگر بخواهد حالتی صوری و ساختگی پیدا کند، طبیعی است که اثر معکوس خواهد داشت