مدیرکل آژانس اتمی یک بار دیگر دست به دامان رسانه های همگانی شده و خواستار بازگرداندن نظارت اتمی بر ایران است

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که از بی اعتنایی کشورهای غربی نسبت به توقف کار بازرسان آژانس برای نظارت بر فعالیت های اتمی رژیم ایران به شدت ناخرسند است، همچنان به مصاحبه های خود با رسانه های جهانی ادامه می دهد تا شاید بتواند یک فشار بین المللی ایجاد کند.

رافائل گروسی، این بار در مصاحبه با شبکه تلویزیونی یورونیوز، دوباره از این که به بازستان آژانس اجازه انجام وظایفشان داده نمی شود ابراز ناخرسندی عمیق کرد ولی در عین حال گفت:  رژیم ایران می تواند برنامه های اتمی خود را، همراه با محدودیت های جدی همچنان ادامه دهد. گروسی با این پیام می خواهد به رژیم ایران یادآوری کند که بازگشت به برجام از جانب ایران، به مفهوم توقف همه فعالیت های اتمی نخواهد بود.

گروسی در مصاحبه با یورونیوز یک بار دیگر از رژیم ایران خواست که اجازه دهد دوربین های آسیب دیده نظارتی در سایت کرج که قطعات سانتریفیوژهای نسل جدید را می سازد، تعمیر و راه اندازی شود. ولی آشنایان امور می گویند که حتی اگر این خواسته عملی گردد، هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد، زیرا حکومت ایران همچنان فیلم ها را در اختیار خود نگاه خواهد داشت و در اختیار آژانس نخواهد گذاشت و به عبارت دیگر، همچنان پنهانکاری رژیم در مورد برنامه های اتمی ادامه خواهد یافت.

مدیرکل آژانس در عین حال تاکید کرد که رژیم ایران باید تضمین دهد اطلاعاتی را که در اختیار آژانس می گذارد درست و موثق است. ولی بدیهی است که حتی به تضمین حکومت نیز نمی شود اعتماد کرد و این واقعیت، در جریان حمله موشکی به هواپیمای اوکراینی و پس از آن نیز یک بار دیگر به اثبات رسید.

رژیم ایران برای زمینه سازی به هدف بی اطلاع گذاشتن آژانس از ادامه برنامه های اتمی خود، در این هفته ادعا کرد که آژانس نقش یک جاسوس را ایفا می کند و اطلاعاتی دریافتی را در اختیار همه جهانیان قرار می دهد. ولی گروسی گفته است که این اطلاعات تنها به آگاهی کشورهای عضو شورای حکام می رسد و اگر آنها اطلاعات را درز می دهند، وی نمیتوان آن را کنترل کند.