مدیر بهزیستی کرج از کلونی  کارتن خواب ها در حاشیه کرج خبرداد

علیرضا فتاح‌پور، مدیر بهزیستی کرج نسبت به افزایش کارتن خواب ها درکرج هشدار داد و گفت : ثمره اوضاع  بد اقتصادی کشور،  افزایش بالای  امار فقر و بی خانمان ها  است ، در حال‌حاضر هم ما شاهد «کلونی کارتن خواب‌ها» در مناطق حاشیه نشین کرج هستیم.

مدیر بهزیستی کرج با اشاره به اینکه چند سالی می‌‎شود که کارتن خوابی به یکی از مهمترین مشکلات جامعه تبدیل شده است، افزود که «مشکلات اقتصادی مهم‌ترین علت افزایش پدیده کارتن خوابی در دهه اخیر است و در سال‌های اخیر در فصل سرما و زمستان مشکل کارت‌خوابی پر رنگ‌تر و دردناک تر شده و بیشتر آنها از فقر و نداری این جا هستند البته در کنار  این معضل  گسترش بیماری کورونا هم بیشتر خواهد شد».

منشه امیر، تحلیلگر و سردبیر رادیو پیام اسرائیل نیز پیشتر درباره افزایش فقر و بیماری در ایران گفته بود ساختار کنونی رژیم  و بی لیاقتی سران و تصمیم گیرندگان و رهبران حکومت، ابعاد فاجعه در ایران را گسترده تر کرده است .

منشه امیر افزوده بود که ایران با یک جهش دیگر واگیری کورونا روبرو خواهد شد و آنگاه مردم از جان خود خواهند گذشت و به خیابان ها خواهند ریخت. زیرا به این احساس خواهند رسید که اگر به پا نخیزند، ادامه ویروس است که می تواند به زندگی بسیاری از مردم پایان دهد.

سردبیر رادیو پیام اسرائیل گفته بود که لشگر گرسنگان، بیکاران، خیابان خواب ها، کودکان کار، زنان تن فروش، ایران دوستان، میهن پرستان، عاشقان راه آزادی، آنانی که اعتبار و حیثیت ملی را می جویند و همه کسانی که از این آدمهای نابخرد و بی تجربه به تنگ آمده اند در راه است.  همه این گروه ها، اکثریت بزرگی از مردم ایران را تشکیل می دهند و آنهایی که پشت رژیم ایستاده اند، شمارشان اندک و توانشان ناچیزتر از آن است که بتوانند در برابر این خشم توفنده ایستادگی کنند.

فتاح‌پور گفت که نزدیکی کرج به پایتخت باعث شده است این شهرستان به مقصد کارتن خواب‌های برخی نقاط پایتخت تبدیل شود و به همین دلیل در مناطق مختلف حاشیه کرج کلونی‌ کارتن‌خواب‌ها که مردمانی فقیر هستند،  شکل گرفته که تعداد آنان بیشمار است و هر روز هم بر شمار انان افزوده می شود.