مدیر حوزه های علمیه : در حوزه های دینی، مشغول پیشرفت در ایجاد هوش مصنوعی هستیم 

از خبری که امروز انتشار یافت، چنین بر می آید که مدارس دینی در حکومت ایران، که حوزه های علمیه نامیده می شوند، علاوه بر امور دینی، به مسائل پیشرفت علمی نیز می پردازند و از جمله ادعا شده است که آن ها در زمینه تحقیق و تولید هوش مصنوعی به دستاوردهایی رسیده اند.

مدیر حوزه های علمیه حکومت در هنگام بازدید از مرکز فناوری اطلاعات حوزه گفت: در عرصه هوش مصنوعی برنامه های حوزه علمیه در حال پیشروی است و در حال حاضر تمرکز آن بر روی مباحث فقهی و اجتهاد است.

معلوم نیست که در حکومت اسلامی ایران، چگونه است که مدارس دینی که قاعدتا به امور مذهبی می پردازند، در رشته های دیگری نیز فعالیت دارند که یک نمونه آن، نهادهای علمی و از جمله رشته هوش مصنوعی می باشد. ولی آن ها می گویند که به این دانش برای گسترش هرچه بیشتر نفوذ دینی خود در جهان نیاز دارند.

آخوند اعرافی گفت: باید این مرکز بتواند زمینه تحلیل های آماری دقیق را فراهم آورد تا در تصمیم گیری ها از آنها استفاده شود.

اوافزود: می بایست مجموعه سامانه های الکترونیکی حوزه منسجم شوند و باهم اتصال پیدا کنند تا از موازی کاری و پراکندگی اطلاعات جلوگیری به عمل آید.

آخوند اعرافی تاکید کرد: در عرصه هوش مصنوعی برنامه ها در حال پیشروی است و در حال حاضر بیشترین  تمرکز آن بر روی مباحث فقهی و اجتهاد است که تاثیر زیادی بر گسترش ایین اسلام در جهان دارد.

او افزود: تأکید می شود مرکز فناوری اطلاعات با شورای فضای مجازی حوزه تعامل و هماهنگی داشته باشد.

هوش مصنوعی  گستره پهناور تلاقی و ملاقات بسیاری از دانش‌ها، علوم، و فنون قدیم و جدید است. ریشه‌ها و ایده‌های اصلی آن را باید در فلسفه، زبان‌شناسی، ریاضیات، روان‌شناسی، عصب‌شناسی، فیزیولوژی، تئوری کنترل، احتمالات و بهینه‌سازی جستجو کرد و کاربردهای گوناگون و فراوانی در علوم رایانه، علوم مهندسی، علوم زیست‌شناسی و پزشکی، علوم اجتماعی و بسیاری از علوم دیگر دارد.