«مدیر عامل ایران خودرو بازداشت شد، ولی روند ترخیص خودروهای وارداتی تغییری نکرده است»

مدیرعامل ایران خودرو، به علت “دپو خودرو و افزایش عمدی و بدون هماهنگی قیمت خودرو ” بازداشت شد

وند دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خبرداد : با دستگیری مدیر عامل ایران خودرو هنوز هم تغییری در روند ترخیص خودروهای وارداتی دپو شده در گمرکها  ایجاد نشده و مانند قبل است . علی ربیعی، سخنگوی دولت گفته بود هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران خودرو، به علت “دپو خودرو و افزایش عمدی و بدون هماهنگی قیمت خودرو ” بازداشت شد .

وی افزود :  در حال حاضر به طور کلی بیش از ۶۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرک‌ها مانده‌اندو در حال‌ حاضر برای ۸۰۰ دستگاه گواهی‌نامه گمرکی صادر شده، حدود ۱۷۰۰ دستگاه اظهارنامه گمرکی گرفتند و ۲۲۰۰ دستگاه خودرو قبض انبار دارند. و۲۷۰۰ دستگاه نیز تحت نظر مقام قضایی هستند که به طور کلی بیش از ۶۰۰۰ خودرو در گمرک‌ها مانده‌اند.

دادفر گفت: نامه‌نگاری‌های مختلفی درباره ترخیص خودروهای مانده در گمرک انجام شده اما تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن گفته بود که متاسفانه در ۸ ماه اخیر شرکت ایران خودرو مشکلات فراوانی از جمله بی‌نظمی‌در تحویل خودرو به مشتریان در موعد مقرر و عدم کاهش نسبت به مصوبات که این دست مشکلات باعث برکناری یکه زارع از مدیر عاملی شرکت ایران خودرو گردید.