مدیر عامل سازمان بهشت زهرا: «با این روند مرگ و میر، بهشت زهرا تا ۳ سال آینده پر می‌ شود»

خمینی در تاریخ دوازدهم بهمن ماه ۵۷، در روز ورود به ایران، در بهشت زهرا گفت: «من باید عرض کنم که محمد رضای پهلوی، رفت، فرار کرد و همه چیز ما را به باد داد. مملکت ما را خراب کرد و قبرستانهای ما را آباد کرد

حال امروز  بهشت زهرا جا ندارد.