مراسم چهلمین سالگرد دیدار زنده نام انور سادات از اورشلیم، برگزار شد

در این روزها چهل سال از زمانی می گذرد که رئیس جمهوری وقت مصر در یک اقدام شجاعانه مستقیما از قاهره به اورشلیم آمد و با سخنرانی در پارلمان اسرائیل (کنست) گفت که جنگ و خونریزی بس است و کشورها باید با یکدیگر به صلح برسند.

به دنبال این دیدار بود که مصر به عنوان رهبر کشورهای عرب، پایان دشمنی با اسرائیل را اعلام کرد و پیمان صلح بین دو کشور امضا شد که هنوز به خوبی رعایت می شود.

آگاهان می گویند: با آن که مفاد توافق صلح بین اسرائیل و مصر به خوبی حفظ می شود، ولی قاطعانه می توان گفت که یک “صلح سرد” بین دو کشور برقرار است – زیرا دولت مصر می گوید تا هنگامی که مساله فلسطینی ها حل نشود، روابط مصر با اسرائیل گرم نخواهد شد.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی به مناسبت چهلمین سالگرد دیدار پرزیدنت سادات از اسرائیل، از همه کشورهای عرب دعوت کرد به خصومت با اسرائیل پایان دهند و راه دوستی را برگزینند.

نتانیاهو تاکید کرد که دگرگونی های بسیاری در کشورهای خاورمیانه رخ داده و بسیاری از اعراب دریافته اند که اسرائیل یک دشمن نیست، بلکه می تواند یک دوست باشد.

سفیر مصر در اسرائیل، حازم تیرات در سخرنانی در تل آویو گفت: همگان باید از صلح طلبی انور سادات فقید درس بگیرند و بکوشند یک صلح کامل و همه جانبه برقرار گردد.

تحلیلگران می گویند: ده ها سال، رهبران کشورهای عرب ادعا می کردند که نزاع فلسطینی – اسرائیلی عامل اصلی آشوب و ستیز در خاورمیانه است. ولی جنگ در عراق و سوریه و یمن و دیگر کشورهای عربی هیچ ارتباطی با فلسطینی ها و یا نقش اسرائیل ندارد  و نشان می دهد که خشونت و آدم کشی تا چه حد در ممالک عرب ریشه دوانده است.

به گفته تحلیلگران، اکنون خود کشورهای عرب نیز از فلسطینی ها خسته شده اند و از آن ها دوری می جویند و رهبران فلسطینی خود را تا حدود زیادی تنها احساس می کنند.