مراکش، همانند عربستان سعودی می گوید که تا حل مساله فلسطینیان، با اسرائیل عادی سازی نمی کند

در واکنش به برخی ارزیابی ها در اسرائیل، که ممکن است دولت مراکش نیز یکی از پیشگامان عادی سازی روابط با اسرائیل باشد، نخست وزیر آن کشور این گونه ارزیابی ها را به شدت رد کرد و اعلام دشت و از جمله گفت: «تا هنگامی که رژیم صهیونیستی همچنان به پایمال کردن حقوق مردم فلسطین ادامه می دهد، ما حاضر نخواهیم شد روابط عادی با آن رژیم برقرار کنیم».

سعدالدین العثمانی نخست وزیر مراکش در دنباله سخنان خود افزود: «ما با ملت مظلوم فلسطین احساس همبستگی کامل داریم و در صدد عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نیستیم».

این سخنان واکنشی به خبرهایی بود حاکی از آن که مراکش با اسرائیل مناسبات غیررسمی خوبی دارد و هر سال ده ها هزار نفر گردشگر اسرائیلی از مراکش دیدن می کند.

سلطان مراکش بارها از روابط دوستانه با یهودیان سخن گفته و جامعه یهودیان مراکش را زیر بال حمایت خود قرار داده است.

اسرائیل و ایالات متحده در نزاع بر سر حاکمیت بر صحرای غربی، از مراکش در برابر الجزیره جانبداری کرده اند و ارزیابی شده بود که این امر می تواند زمینه ساز عادی کردن روابط باشد.

سعدالدین العثمانی که شب گذشته (یکشنبه) در همایش حزب خود سخن می گفت، افزود: «نباید به اقدامات دست زد ه رژیم صهیونیستی را تشویق کند که به رفتار خود علیه فلسطینی ها ادامه دهد»

عربستان سعودی نیز در واکنش به گزارش ها دایر بر این که احتمال دارد به عادی سازی روابط با اسرائیل روی آورد، اعلام داشت که چنین تصمیمی ندارد و همه گزارش هایی که در این زمینه انتشار یافته بی اعتبار است.

با این همه، مقامات آمریکایی در گفتگوهای خصوصی همچنان ارزیابی می کنند که عربستان برای عادی سازی روابط با اسرائیل اشتیاق بسیار دارد، ولی ترجیح می دهد که در مرحله کنونی، واکنش ها و پیامدها در مورد عادی سازی روابط بین امارات و اسرائیل را رصد کند.

فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان هفته پیش گفته بود که عادی سازی روابط از جانب امارات با اسرائیل، با طرح صلحی که عربستان ۱۸ سال پیش عرضه کرد و چند سال پس از آن، به تائید جامعه عرب نیز رسید.