مردم در گوهردشت کرج تا ساعات صبحگاهی پنجشنبه با نیروی انتظامی درگیر بودند

دور جدید تظاهرات و اعتراضات مردمی بر ضد حکومت اسلامی ایران برای دومین شب متوالی در شهرهای اصفهان،رشت و منطقه گوهردشت کرج  ادامه داشت.

بر اساس فیلم های منتشر شده در فصای مجازی تا هنگام منتشر شدن این خبر که ساعات صبحگاهی روز پنجشنبه به وقت ایران می باشد  تظاهرات و زد و خورد میان مردم معترض شهر کرج و نیروهای انتظامی ادامه دارد.

دور جدید تظاهرات که از روز سه شنبه آغاز گردید منطقه شاپوری اصفهان،گوهردشت کرج و رشت را در بر گرفت.

مردم و کسبه با سردادن شعارهایی مانند:رضا شاه روحت شاد،توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه  اعتراض خود را نسبت به حکومت اسلامی نشان دادند.

روز چهارشنبه نیز  به رغم اینکه اکثر شهرهای ایران فضایی امنیتی داشتند  اما مردم معترص شهرهای:اصفهان،رشت،گوهردشت کرج  و مناطقی از تهران دست به اعتراض زدند و تا ساعات نیمه شب جوانان  در خیابان ها بوده و با سردادن شعار هایی مانند:مرگ بر دیکتاتور, جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم ،اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا دست به اعتراض زدند.

گزارش های مردمی از تهران نشان از فضای شدید امنیتی دارد.حکومت بیم آن را دارد که با گسترده شدن اعتراضات مردمی کنترل امور را در پایتخت از دست بدهد و به همین منظور روز چهارشنبه در میادین اصلی شهر تهران نیروهای ضد شورش حاضر بودند.

با توجه به فراخوانهای مردمی که در روزهای گذشته برای ادامه اعتراضات در فضای مجازی منتشر شد انتظار میرود این تظاهرات در روزهای آینده  در دیگر شهرهای ایران ادامه داشته و گسترده تر شود.