مردم سوریه به انتخابات نمایشی رژیم اسد اعتراض کردند و به خیابان ها آمدند

هزاران نفر از مردم شهرهای ادلب، الباب و اعزاز با برگزاری تجمع گسترده در مخالفت با انتخابات نمایشی ریاست جمهوری در سوریه به خیابان آمدند وبا در دست داشتن «پرچم‌های انقلابی» مورد تایید مخالفان، علیه انتخابات شعار سر دادند و اعتراض کردند.

مردم شهرهای ادلب، الباب و شهرستان اعزاز که در عملیات سپر فرات ترکیه از لوث گروه‌های تروریستی پاکسازی شده است، در اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری «نمایشی» در سوریه تجمع کردند.

دکتر یاسر کیناش، یکی از معترضان به انتخابات گفت: انتخابات رژیمی که کشورمان را نابود کرده است را نمی‌پذیریم.

موفق حسین یکی دیگر از شرکت کننده در این تجمع اعتراضی گفت: ما جمع شدیم تا به جهانیان اعلام کنیم انتخابات سازمان یافته توسط اسد را قبول نداریم. رژیمی که مردم ما را کشته و آواره کرده است، را نمی‌پذیریم.

دشمنان بشار اسد این انتخابات را که حضور او در مقام ریاست جمهوری را برای هفت سال دیگر تمدید می کند و دوران حاکمیت خاندان او بر سوریه را به حدود شش دهه گسترش می دهد، جعلی خوانده اند. حافظ اسد، پدر بشار اسد، تا زمان مرگش در سال ۲۰۰۰، حدود ۳۰ سال بر سوریه حکومت کرد.

اپوزیسیون سوریه انتخابات را تحریم کرده است و می گوید رقبای بشار اسد عمدا افراد کم شناخته شده هستند. در همین حال روز چهارشنبه در برخی از شهرها از جمله در برلین، سوریه‌ای‌های در تبعید علیه انتخاب مجدد بشار اسد دست به تظاهرات زدند.

برگزاری انتخابات رژیم اسد از سوی دیگر به مثابه نقض تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

با توجه به نقشه راه روند ژنو که بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد در دسامبر ۲۰۱۵ تعیین شده، حاوی تشکیل دولت انتقالی، نگارش قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات است.

اما رژیم اسد همواره در زمینه تشکیل دولت انتقالی و ادامه کار کمیته قانون اساسی سوریه مانع تراشی کرده است.

از سوی دیگر حکومت ایران و روسیه که در گفتار از فعالیت کمیته مذکور حمایت می‌کنند، از اعمال فشار بر روی رژیم اسد امتناع می‌کنند.