مردم نیشابور در راهپیمایی امروز خود در اعتراض به گرانی، با شعار «ای جوان ایرانی، بلند شو، بلند شو»، جوانان ایران را به قیام و پیوستن به اعتراضات دعوت کردند.