مرکز آمارحکومت اعلام کرد: که ایران چهارمین کشور پر تورم جهان است و اقتصاد بحران زده دارد


ایوب فرامرزی ،معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار در این باره گفت: قیمت ۴۷۵ کالا با توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶درصد در حال صعود است که این عدد، ما را در لیست ۴ کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد.
او افزود: در زمان حاضر، قیمت ۴۷۵ کالا با توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶ درصد در حال صعود است که این مقدار سرعت، ما را در لیست ۴ کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد و عدد بسیار بزرگی است.
ایوب فرامرزی گفت: با شرایط کنونی که پیش امده ایران پیشتاز نرخ تورم بالا در بین اقتصادهای متوسط و بزرگ جهان شده است.
معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار افزود: در این ماه به‌واسطه نوسانات مختلف، نرخ تورم ماهانه به ۶٫۴ درصد رسیده است و درصورت پیشروی با همین روند، این عدد تا پایان سال می‌تواند بسیار بزرگ شود.
مجید ارغنده‌پور سخنگوی سازمان حمایت نیز به نوع افزایش قیمت‌ها در بازار اشاره و تأکید کرد: بیشتر این افزایش قیمت‌ها غیر قانونی است و متأثر از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت بوده است.
محمدرضا عبداللهی کارشناس آمار نیز در این باره گفت: مرکز آمار مظنّه قیمت کالاها را اعلام نمی‌کند.
او توضیح داد: نرخ تورم در کشور معمولاً استان به استان متفاوت است، در برخی موارد حتی شاهد اختلاف ۱۰درصدی نیز بین ارقام اعلام‌شده بودیم.
این کارشناس آمار گفت: طبق آمارها، دهک‌های مختلف در استان‌های مختلف با افزایش قیمت‌های متفاوتی روبه‌رو بوده‌اند.

آگاهان امور در این باره می گویند: مالیات تورمی در ایران که با شوکهای ارزی و قیمتی اخذ می شود، ابزار دولتها برای اخذ مالیات تورمی از مردم و غارت اقتصاد توسط ائتلاف غالب است.


در ایران درآمد مردم به ریال کم ارزش و هزینه آنها به دلار پرقدرت است و در سوی دیگر هزینه ائتلاف غالب (خصولتی ها و …) به ریال و درآمد آنها به دلار است.
در ایران از یک سو حکومت با اجرای شوکهای ارزی و قیمتی و در سوی دیگر سرکوب دستمزدها رویکرد مالوف دولتها در ۴۰ سال گذشته است.