مرکز آمار ایران تورم سال گذشته را ۳۵ درصد اعلام کرد ولی گرانی‌ها بسیار گسترده‌تر هستند

مرکز آمار ایران تورم سال گذشته را  ۳۵ درصد گزارش کرد، ولی کارشناسان بی طرف می گویند که گرانی‌ها بسیار گسترده تر از رقم اعلام شده هستند و اقتصاد ایران با یک هرج و مرج غیر قابل جبران روبرو می‌باشد. یک مقام اداره کل آمار گفت: «در این ارزیابی، افزایش قیمت محصولات خوراکی بالاتر از کل تورم و این شاخص تنها برای بخش خدمات کمتر، بوده است».

در این گزارش امده است: «افزایش بهای محصولات خوراکی و آشامیدنی ۴۳ درصد، برخی محصولات خوراکی مانند گوشت قرمز و ماهی بین ۵۰ تا ۵۶ درصد و قیمت سبزیجات نیز حدود ۵۶ درصد بوده است».

مرکز آمار در ادامه گفته که تورم روستایی بیشتر از تورم شهری بوده است، به طوری که افزایش قیمت‌ها در روستاها ۳۷.۳ درصد و در شهرها ۳۴.۴ درصد گزارش شده است.

گفتنی است که بعد از دو سال تورم تک‌رقمی، توسط این مرکز در  سال ۹۷، تورم دو رقمی شد و شهریور پارسال به رکورد ۴۲.۷ درصد رسید، اما بعد از آن مرکز آمار ایران اعلام کرد که تورم ماهانه کاهش یافته است.

در این میان، وزیر صنعت، معدن و تجارت حکومت، به تقلید از علی خامنه‌ای  که سال ۹۹ را “جهش تولید” نام گذاری کرده است، گفت: «در سال “جهش تولید” همه برنامه‌های حرکت‌آفرین و مشوق‌های نتیجه‌بخش را با جدیت تمام دنبال خواهیم کرد تا دستور رهبری برای مشهود بودن آثار اقدامات در زندگی مردم، ظهور و بروز جدی و کاملاً مؤثری داشته باشد».

رضا رحمانی تصریح کرد: «این نامگذاری ارزشمند از چند وجه دارای اهمیت و مستلزم اقداماتی متناسب است؛ و بزودی همه صنایع به بازار تولید باز می گردند».

رحمانی در حالی این سخنان را مطرح می سازد که حکومت ایران در سال گذشته دچار رکود شدید اقتصادی شد و  از بانک جهانی تقاضای وام کرد.

به دنبال نامیدن سال ۹۹ به عنوان “جهش تولید” از سوی علی خامنه ای، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: «شمار زیادی از کسب و کارهای کوچک به علت شیوع کرونا تعطیل شدند و  سال ها طول خواهد کشید تا این ضربه جبران شود».

داداشی نماینده مجلس افزود: «در حالت عادی ما قادر به حل مشکلات صنایع کوچک نبودیم و باید گفت که قوانین رونق و رفع موانع تولید بدون اعمال نظارت مجلس به عنوان قوه قانونگذار، به درستی در کشور اجرایی نمی‌شوند».

وی گفت: «یکی از مشکلات ما در کشور عدم اجرای درست قوانین است که البته در صورت فعال‌تر شدن جنبه نظارتی مجلس می‌توان به بخش عظیمی از این مشکلات فائق آمد. سال ها طول خواهد کشید و به این زودی صنایع ایران احیا نخواهد شد مگر اینکه از تحریم بیرون آئیم».