مرکز آمار مجلس رژیم: از هر سه یا چهار نفر ایرانی، یک تن زیر خط فقر قرار دارد.

مرکز آمار پژوهش های مجلس شورای اسلامی رژیم اعلام کرد : بیش از ۲۳ تا ۴۰ در صد از مردم ایران زیر خط فقر قرار گرفته اند .

ولی منابع بیطرف داخلی و خارجی ایران  نسبت به ارایه ی این امار ابراز تردید میکنند بعضی روزنامه ها از جمله ” دنیای اقتصاد ” و” شرق ”  نسبت به تصحیح این آمار اینگونه نوشته اند .

به موجب گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ” بیش از ۲۳ تا ۴۰ در صد از مردم ایران زیر خط فقر قرار گرفته اند”. آن نهاد این آمار را بر اساس  سال ۱۳۹۵ منتشر کرده است که در آن زمان خط فقر ماهانه ی یک خانواده چهار نفره ، در بیشترین حد آن در تهران، دو میلیون و ۷۶ هزار تومان بوده است.

در روزنامه دنیای اقتصاد آمده است: بر اساس تحقیقات پژوهشی به عمل آمده، با توجه به گروه‌بندی استان‌ها، چهار خط فقر برای مناطق شهری و پنج خط فقر برای مناطق روستایی ارائه شده است. که کمترین میزان خط فقر شهری ماهانه یک “خانوار چهار نفره” در سال ۱۳۹۵ در ایران ۹۸۳ هزار تومان بوده است.

در ادامه ی این گزارش آمده است، به عنوان مثال، در مناطق روستایی استان تهران و البرز، بیشترین خط فقر ماهانه ی یک خانوار چهار نفره،  “یک میلیون و ۱۶۷ هزار تومان” بوده که این رقم نیز برای دورافتاده‌ترین روستاهای کشور” ۵۴۳ هزار تومان ” گزارش شده است.

روزنامه ی شرق و دنیای اقتصاد در باره این آمار،  یعنی “۲۳ تا ۴۰ درصد از مردم ایران زیر خط فقر قرار گرفته اند ” نوشته اند :  این گزارش آماری مربوط به سال ۹۸ نیست و با توجه به تحقیقاتی که پژوهشگران در این رابطه بعمل آوردند ، در آبان ماه سال ۱۳۹۷ خط فقر ماهانه برای خانواده چهار نفره شهری تهران، حدود” سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان “و این رقم برای سایر شهرها حداقل “یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان”است.

آگاهان منابع خبری می گویند : بر اساس تحقیقات این دو روزنامه و سایر منابع خبری بی طرف، خط فقر ماهانه برای خانواده چهار نفره روستایی در استان تهران و البرز، ” یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان” و برای روستاهای مناطق محروم” ۸۳۱ هزار تومان” برآورد می‌شود.

آمار ارایه شده توسط مجلس شورای اسلامی، بر اساس روش هزینه حداقل نیازهای اساسی تکراری  است، یعنی در این روش یک سبد خوراکی به‌عنوان مرجع انتخاب می‌شود که تامین‌کننده “۲۱۰۰ کیلوکالری” است.

پژوهشگران اقتصادی روزنامه های شرق و دنیای اقتصاد می گویند : در ارایه ی این آمار، به‌جای برآورد خط فقر کشوری (شهری و روستایی)، ۹ خط فقر (چهار خط فقر شهری و ۵ خط فقر روستایی) محاسبه شده است که بر اساس آمارهای بانک مرکزی ایران، تورم در آبان‌ماه ۱۳۹۷، نسبت به سال ۱۳۹۵ به میزان ۵۳ درصد افزایش یافته است.