مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: فروش نفت ایران امسال ۶۰ درصد کاهش یافت

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که میزان فروش نفت ایران در سال ۹۸ نسبت به سال گذشته بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است.

در این گزارش آمده است:  میزان فروش نفت حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۶ درصد رقم مصوب در بودجه سال ۹۸ است و نسبت به سال قبل بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است. همچنین بودجه عمرانی تخصیص داده شده نیز نسبت به سال قبل ۵۷ درصد کاهش یافته است.

حسن روحانی نیز در جلسه هفتگی امروز هیات دولت، بی آن که وارد جزئیات شود، از جمله گفت که “در دو سال اخیر، ایران با شرائط متفاوتی برای فروش نفت خود روبرو می باشد”. وی به تشریح منظور خود نپرداخت، ولی اظهارات او به هدف آن بود که ریشه های بی پولی دولت را تشریح کند.

پیشتر نیز حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که متوسط فروش نفت تاکنون ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز بوده است.

در همین زمینه  خبرگزاری رویترز و برخی رسانه های دیگر نیز سال گذشته از کاهش فروش نفت ایران به ۱۰۰ هزار بشکه در روز در برخی ماه ها خبر داده بودند.

در ادامه  گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به کسری ۱۳۱ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۹۸ اعلام کرد که ۴۰ درصد از بودجه با استقراض تامین شده است.

بدینسان بر اساس این گزارش، این ۴۰ درصد با انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تامین شده است.

یعنی به گفته این مرکز، در این سال ۶۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شده است.

یادآور می شود:  دولت در دو سال گذشته به دلیل کاهش درآمد نفت از صندوق توسعه ملی برای بودجه برداشت کرده که این اقدام خلاف قوانین است. انتشار اوراق و فروش اموال دولت از جمله دیگر اقدامات انجام شده برای کاهش کسری بودجه بوده است.