مرکل در سالگرد سوء قصد نافرجام به جان هیتلر: مردم آلمان باید راست افراطی را محکوم کنند

خانم آنگلا مرکل در حال بازدید از نمایشگاه دوران جنگ جهانی دوم

در سالگرد سوء قصد افسران وطن پرست آلمان به جان آدولف هیتلر که کشورشان را به بزرگترین فجایع تاریخ آن کشور کشانده بود، خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان خواستار شد با آن حوادث دهشتناک بیشتر آشنا شوند و بکوشند وطن خویش را از مصیبت های مشابه در امان نگاه دارند. خانم مرکل گفت که همه ملت آلمان باید مرام گروه راست افراطی را که نژاد پرست است و می کوشد راه هیتلر را در پیش گیرد محکوم شناخته و از آن دوری کنند.

در این روزها هفتاد و پنج سال از زمانی می گذرد که چند تن از افسران میهن پرست ارتش آلمان که مشاهده می کردند فردی مانند هیتلر که به اختلالات شدید روحی دچار بود، همچنان کشورشان و جهان را به فاجعه می کشاند و باعث ویرانی دهشتناک آن سرزمین شده است، تصمیم گرفتند به جان او سوء قصد کنند و وی را نابود سازند. ولی بمبی که هنگام برگزاری یک نشست مشاورتی افسران ارشد در دفتر هیتلر کارگذاری شد، او را به طور سطحی زخمی ساخت و مرگش را به دنبال نیاورد.

به دنبال این سوء قصد نافرجام بود که هیتلر دستور تیرباران شماری از افسرانی را که بنظرش مشکوک می رسیدند صادر کرد و پس از چندی شکست او در جنگ قطعی شد و ناچار به خودکشی گردید.

خانم آنگلا مرکل با یادآوری این حوادث به مردم آلمان توصیه کرد از افراط گرایی دوری جوید و نژادپرستی و تئوری نژاد آریایی به عنوان نژاد برتر را کنار گذارند و کشورشان را به فاجعه بیشتری نکشانند.

شماری از ایرانیان مقیم آلمان به رادیو پیام اسرائیل گفتند که رفتار سران حکومت اسلامی، تا حدود زیادی کردارهای دوران نازی ها را به یاد می آورد که در راه رسیدن به یک آرزوی خیالی مانند به دست گرفتن رهبری جهان اسلام، می خواهند ایران را ویران سازند و مردم آن را به فاجعه بکشانند. هیتلر می گفت که می خواهد اروپا را به تسلط خود درآورد و نژاد برتر را مسلط سازد و اقوام دیگر خدمتگزاران نژاد المانی باشند.