مرگ یک دانشجوی پزشکی زیر شکنجه ماموران اداره اطلاعات کرمانشاه

نیروهای امنیتی در کرمانشاه،  یک دانشجوی داروسازی دانشگاه  پزشکی کرمانشاه راکه به اتهام همکاری با احزاب کرد بازداشت شده بود،  زیر شکنجه کشتند و پس از ١٨ ماه جنازەاش را بە خانوادەاش تحویل دادند.

سازمان حقوق بشری هەنگاو، با اعلام این خبر گفت:  ادارە اطلاعات کرمانشاه علت مرگ خلیل مرادی  را تصادف در حین رانندگی اعلام کرده است.

هه نگاو درادامه نوشته است:   خلیل مرادی در حین بازداشت در یکی از داروخانە های کرمانشاه مشغول کار بودە و از زمان بازداشت خانوادەاش نتوانستەاند هیچ گونە ارتباطی با وی برقرار کنند.

هه نگاو به گفته یکی از منابع محلی، نوشته است: خانوادە مرادی که خود”خانوادە شهید“ می باشند، توانستند با دادن رشوه  به یکی از مقامات حکومتی از جای فرزندشان مطلع شوند. خانواده مرادی گفته اند  که فرزندشان با اتهامات نامشخص در بازداشت اداره اطلاعات شهر کرمانشاه است.

طی بازداشت  خلیل مرادی در اداره اطلاعات کرمانشاه ، وی از کلیه حقوق قانونی نظیر اطلاع به خانواده، مشاوره حقوقی و دسترسی به وکیل محروم بوده است.

تا کنون هیچ یک از مقامات امنیتی و قضایی استان کرمانشاه در باره  مرگ مشکوک خلیل مرادی  در اداره اطلاعات این شهر اظهار نظر نکرده اند.