مسئول حفظ امنیت درون کشور با تروریست خون آشام!

احمد وحیدی

هنوز یکسالی از زمستان بی بهار ۱۳۵۷ نگذشته است، نهضت های آزادی بخش درست شده اند و باند منتظری، شیخ اصلی تروریست های تازه نفس، موسس آن هستند. و محمد منتظری هم صاحب امر. و البته پس از کشته شدن، اختیار امر در اختیار مهدی هاشمی و باند او افتاد که در مکرر گزارش های ساواک، نامش با تروریسم عجین شده بود.

بعد از ۶۳ کلا عطای نهضت های آزادی بخش ( مروج تروریسم اسلامی) را به لقایش بخشیدند و ۴ سالی از درگذشت شاه فقید و شروع جنگ نامقدس و خانمانسور ایران و عراف می گذشت . چه صدام و چه خمینی، به اسم اسلام و الله اکبر و قران، به همدیگر موشک پرانی می کردند!

در این ایام، اطلاعات سپاه شکل گرفته بود و کاظمی مسئولیت آن را برعهده داشت. و قرارگاه رمضان درست شد که سپاه فعالیت مستقیما فعالیت برونمرزی را داشته باشد و گروه هم کُردهای عراق بودند. گروه اول بارزانی ها، که سرسپردگی شان را با سرکوب کردستان در همگامی با خلخالی و سپاه در ۱۳۵۹ پس داده بودند و جنایتی در کُردکشی نبود که قیاده موقت بارزانی ها علیه کردهای ایران انجام ندهند!

احمد وحیدی که قائم مقام و معاون امنیت داخلی سپاه بود به مسئولیت اطلاعات سپاه رسید. البته در دوران محسن رضایی هم به تاسیس وزارت اطلاعات کمک کرده بود و بسیاری از افرادی که از سپاه به وزارت اطلاعات رفتند از همین خط و ربط بودند.

فعالیت های برونمرزی سپاه در عراق و .. شروع شد. و پس از به قدرت رسیدن خامنه ای پس از مرگ خلیفه اول ( خمینی)، در سال ۱۳۶۹ (۱۹۹۰)گروه تروریستی سپاه قدس شکل گرفت و وحیدی فرمانده آن بود که تا آمدن خاتمی در ۱۳۷۶ (۱۹۹۷(ادامه یافت. و این دورانی است که در آمریکا، بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا است و تصور باطل او این است که می توان به مُلایان، رابطه برقرار کرد.

از نظر مطالعات امنیتی ، در سالهای ۱۳۶۲ (۱۹۸۳)تا ۱۳۶۷(۱۹۸۸) در دورانی که مسئولیت اطلاعات سپاه در اختیار احمد وحیدی قرار داشت، چه جنایتی برون مرزی در خاومیانه اتفاق افتاده که اثر انگشت و رد پایی از وحیدی وجود ندارد ؟ جنایاتی که حزب الله (Hizballah)در دسامبر ۱۹۸۸ تا سپتامبر ۱۹۸۶ در فرانسه انجام داد؟ ماجرای تروریستی و هواپیماریایی حزب الله در یونان در ۱۹۸۵؟

در سال ۱۳۶۴ هم که به دستور هاشمی رفسنجانی در ماجرای مک فارلین و ایران گیت، جزو مذاکره کننده ها بود؟ در وقایع لبنان، آیا احمد وحیدی، دست آموز تفکر یک جانی بالفطره مانند احمد متوسلیان، نقش مخرب نداشت؟

از روزی که احمد وحیدی به فرماندهی گروه تروریستی سپاه قدس رسید ( ۷۳-۱۳۷۶) در کدام عملیات تروریستی ناآگاه و یا بدون نقش بوده ؟ در ترور شاپور بختیار (۱۹۹۱) ؛ در واقعه انفجار مرکز یهودیان (AMIA) در بوئنوس آیرس (۱۹۹۴)حمله به سفارت اسرائیل و … ؟

در دوران رابطه پنهان القاعده (Al-Qaida) و جمهوری اسلامی، شخص مسئول رابطه کسی جز احمد وحیدی بود؟ در پاکستان و افغانستان چه شخصی با ایمان الظواهری دیدار می کرد؟ آیا کسی جز احمد وحیدی بود؟

مدتها (۱۳۸۲-۱۳۸۴) معاون احمد شمخای ( با سابقه تروریستی منصورون ) بود. در سالهای ۱۳۸۸ (۲۰۰۹)تا ۱۳۹۲ (۲۰۱۳)در دوران احمدی نژد ، وزیر دفاع بوده که بیشترین کمک تدارکاتی برای عملیات تروریستی برونمرزی سپاه قدس داشت، [مانند عملیات ۲۰۰۹ که در کالیفرنیا می خواستند جمشید شارمهد را ترور کنند ؛ یا در ۲۰۱۰ در نیجر که راکت ایرانی به دست آمد؛ یا در ۲۰۱۱ که مامور سپاه قدس می خواست در رستورانی ، سفیر عربستان سعودی را بکشد ؛ یا ۲۰۱۱ در کراچی پاکستان که مامور ایرانی دیپلمات عربستان سعودی را کشت! یا در ۲۰۱۲ در دهلی نو هند که مامور سپاه قصد بمب گذری داشت تا دیپلمات اسرائیلی کشته شود؛ یا ۲۰۱۲ در ترکیه که ۴ سپاهی به اسرائیلی ها خمله کردند؛ یا در ۲۰۱۲ که در صوفیای بلغارستان مامور سپاه دستگیر شد که می خواست علیه کنیسه یهودیان کار تروریستی انجام دهد؛ یا ۲۰۱۲ در بانگوگ تایلند که ۳ سپاهی می خواستند به دیلمات های اسرائیلی حمله کنند؛ یا در ۲۰۱۲ در نایروبی کنیا که ۲ مامور سپاه قدس دستگیر شدند که می خواستند که طراحی بمب گذاری داشته باشند و مواد منفجره به دست آمد؛ یا در ۲۰۱۳ در نپال یک مامور ایرانی دستگیر شد که سفارت اسرائیل را تحت نظر داشت؛ یا در ۲۰۱۳ که در نیجریه ۳ مامور ایرانی قصد داشتند که به توریست های اسرائیلی و امریکایی حمله کنند؛ ۲۰۱۳ در بوسنی و …] در کدام یک از این عملیات، وحیدی مطلع نبوده؟

جال چنین فردی با سوابق تروریستی بر کرسی وزارت کشور تکیه می زند؟ گرچه می توان پرسید که کدام وزیر کشور در فعالیت های تروریستی نقش مستقیم و غیر مستقیم نداشته اند؟ علی اکبر محتشمی پور؟ عبدالله نوری؟ علی محمد بشارتی ؟سید مصطفی تاجزاده؟ سید عبدالواحد موسوی لاری؟ مصطفی پور محمدی؟ کامران دانشجو؟ صادق محصولی؟ مصطفی محمدنجار ؟ عبدالرضا رحمانی فضلی؟ کدام یک گوش به فرمان سپاه قدس و مجری تروریسم اسلامی نبوده اند؟

حال قرار است که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) {از سال ۱۳۷۰مجموعه شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی است} در اختیار یک تروریست قرار بگیرد که توسط وزارت کشور نظارت می‌شود. بماند که گروهی مامور، جلوی دوربین به کذا می نشینند و بنا به ماموریت می گویند که سپاه نقشی در سرکوب ندارد !

آیا یک تروریست اسلامی می تواند شیخ پلیس های ایران باشد؟ احمد وحیدی چه سابقه درخشان و قابل تامل دارد؟ هیچ! پس به قدرت رسیدن یک تروریست در کابینه رئیسی، چه پیامی دارد ؟ چه امنیتی را می تواند در کشور برقرار کند؟

نوشته عرفان قانعی فرد؛ برگرفته از خبرنامه گویا