مسلمانان در کنار مسجد الاقصی به گروهی از زانران یهودی حمله بردند و موجب آشوب شدند

دولت اسرائیل انتقادهای شدید  دولت اردن را در مورد درگیری در محوطه بیرونی تپه مقدس در شرق اورشلیم به شدت رد کرد و اعلام داشت که مسؤولان این آشوب، عوامل افراطی اسلامی بودند که از جانب دولت اردن منصوب شده اند و برای ایجاد درگیری با نیروهای امنیتی اسرائیل طرح ریزی کرده بودند.

این مباحثه بین اسرائیل و اردن به حوادث روز گذشته در جایگاه باستانی بیت المقدس، و مکان کنونی مسجد الاقصی و مسجد عمر مربوط می شود که شاهد حملات مسلمانان افراطی به سوی گروه های کوچک یهودی بود که به زیارت این نقطه آمده بودند و از مسیری که از پیش برایشان تعیین شده بود و در فاصله چند ده متری از دو مسجد نامبرده قرار دارد، می گذشتند.

یهودیان، دیروز (یکشنبه) در یادروز ویرانی بیت المقدس به سوگ نشسته بودند و یهودیان دین مدار در چنین روزی می کوشند به زیارت تپه مقدس که جایگاه بیت المقدس باستانی بروند. این زیارت همیشه با ابراز مخالفت گروه های اسلامی متعصب و سازمان های ترور فلسطینی روبرو شده که خاک اسرائیل و اماکن مقدس آن را متعلق به خود می دانند و حقی برای یهودیان قائل نیستند.

آن چه اوضاع را روز گذشته بحرانی تر ساخت، مصادف بودن روز سوگواری یهودیان، با عید قربان به مناسبت پایان مناسک حج برای مسلمانان بود.

در ساعات روز گذشته، تعصب گرایان اسلامی به سوی گروه های کوچک زائران یهودی حمله بردند و قصد آسیب رساندن به آنان را داشتند. نیروهای انتظامی اسرائیل مهاجمان را عقب راندند. در جریان این رویارویی، شماری از افراد پلیس اسرائیل و آشوبگران اسلامی به طور سطحی زخمی شدند.

دولت اردن که در چارچوب پیمان صلح با اسرائیل، سرپرست مسجد الاقصی تعیین گردیده، با انتشار بیانیه شدیداللحنی، پلیبس اسرائیل را به خشونت و زانران یهودی را به تعرض به مقدسات اسلامی معرفی کرد. ولی دولت اسرائیل در بیانیه خود، این اتهامات دولت اردن را بی اساس خواند و یادآور شد که مفتی مسجد الاقصی که از جانب اردن منصوب شده، به صورت عمدی موعد نماز عید را به تعویق انداخت تا با زمان زیارت یهودیان مصادف شود و موجب آشوب گردد.

اسرائیل در بیانیه خود تاکید کرد که به مقدسات اسلامی احترام می گذارد. ولی حفظ نظم و آرامش ایجاب می کند که ماموران انتظامی آشوبگری را سرکوب کنند.

تندروهای اسلامی می کوشند از این رویداد بهره برداری تبلیغاتی کنند. حکومت اسلامی ایران نیز در این فرصت، دوباره اسرائیل را مورد حملات تبلیغاتی گزنده قرارداد و محمد جواد ظریف در توییتر خود خواستار اتحاد جهان اسلام علیه اسرائیل گردید. او گفت که اتحاد جهانی کشورهای مسلمان وظیفه دارد با اسرائیل رویارویی کند.