مشاورات رئیس جمهوری برای تشکیل کابینه آینده آغاز شده، ولی رهبران دو حزب اصلی شدیدا نسبت به هم سوءظن دارند

در اوج تلاش برای مهار کردن گسترش ویروس کورونا در اسرائیل، بحران سیاسی پیرامون تشکیل کابینه آینده ادامه دارد. پرزیدنت روبی ریولین رئیس جمهوری در طول ساعات امروز با نمایندگان همه احزابی که وارد پارلمان شده اند به رایزنی ادامه می دهد . کوتاه مدتی پس از این دیدارها، رئیس جمهوری تصمیم خواهد گرفت که ماموریت برپایی دولت آینده به رهبر کدامیک از احزاب بزرگ محول سازد. ولی آشنایان امور می گویند که این بار نیر پرزیدنت ریولین توصیه خواهد کرد که دو حزب بزرگ کشور، یعنی لیکود و آبی و سفید , دولت وحدت ملی تشکیل دهند.

برپایی چنین دولتی بارها توسط بنیامین نتانیاهو رهبر لیکود مطرح گردیده، ولی رهبر جبهه حزبی آبی و سفید آن را جدی نمی داند و می گوید که همه کوشش نتانیاهو دست زدن به ترفندی برای ادامه نخست وزیری و به تعویق انداختن موعد محاکمه خود می باشد.

ژنرال نیروهای ذخیره بنی گانتس گفت که دوبار با نتانیاهو تلفنی گفتگو کرده و پیشنهادش آن است که هیات های ویژه دو حزب با یکدیگر به گفتگو بنشینند و شیوه اجرای این طرح را بررسی کنند، ولی نتانیاهو این پیشنهاد را بی پاسخ گذاشته و دعوتی که از پشت تریبون و در برابر دوربین های تلویزیونی مطرح می کند جنبه تبلیغاتی دارد و واقعی نیست.

نتانیاهو امروز (یکشنبه) دوباره گفت که او پیشنهاد می کند دوران چهار ساله نخست وزیری به دو بخش تقسیم شود و دو سال اول او در نخست وزیری بماند و دو سال پس از آن به ریاست بنی گانتس باشد. او همچنین گفت که شماری از بلندپایگان آبی و سفید به وزارت منصوب خواهند شد و قدرت اجرایی خواهند داشت.

او نگفت که وزیران احزاب دیگری که با او یک جبهه ائتلافی برپا ساخته اند، چه خواهند کرد.

بنی گانتس در پاسخ تند امروز خود به نتانیاهو، ضمن آن که وی را به ترفندبازی سیاسی متهم ساخت، از این که وزیر دادگستری تحت فرمان نتانیاهو نیمه شب گذشته دستور داد که در چارچوب اقدامات احتیاطی در مورد شیوع کورونا، همه دادگاه های اسرائیل نیز بسته شود، تنها به این هدف بوده که نتانیاهو در شرایط حساس کنونی و در آستانه تلاش برای برپایی کابینه آینده، ناچار نشود روی نیمکت متهمین بنشیند و محاکمه او آغاز شود.

دبیرخانه دادگاه های اسرائیل امروز اعلام کرد که آغاز محاکمه نتانیاهو را به یک ماه و نیم دیگر موکول می کند.

در چارچوب اقدامات گسترده اسرائیل برای کند کردن شیوع کورونا، اکثر مراکز اجتماعی و همگانی اسرائیل بسته می شود، ولی این دستور ادامه محاکمات را شامل نمی گردید. اما وزیر دادگستری که تابع نخست وزیر می باشد، در ساعات دیروقت شب گذشته دستور داد که همه تشکیلات متعلق به نهاد دادگستری اسرائیل تعطیل شود.

اویگدور لیبرمن، رهبر حزب ییسرائیل بیتینو (اسرائیل خانه ماست) امروز اعلام کرد که دولت وحدت ملی، تنها با عضویت دو حزب اصلی یعنی لیکود و آبی و سفید برپا شود و به مدت شش ماه آینده به مسئله شیوع کورونا رسیدگی کند. ولی بعید می نماید که این پیشنهاد مورد قبول نتانیاهو قرار گیرد، زیرا او با همه احزاب مذهبی و احزاب راستگرا جبهه ای برپا ساخته که تعهد اصلی آن، حفظ این جناح در همه تحولات سیاسی آینده می باشد.