مشاور سابق نخست وزیر اسراییل:برای دفاع از امنیت خود در برابر رژیم ملایان،اسراییل به هرکاری دست می زند

همزمان با تلاش اتحادیه اروپا و تیم بایدن برای نجات برجام و رژیم اسلامی تهدیدات و رجز خوانی های رژیم بر علیه اسرائیل همچنان ادامه دارد در اسرائیل نیز مقام های سابق و کنونی دولت هم بر این امر تاکید دارند که اسرائیل نمی تواند تهدیدات پیدا و پنهان رژیم ملایان را نادیده بگیرد و در انتظار باشد تا اینکه دولت های اروپایی و یا ایالات متحده سرانجام شاید بتوانند حکومت اسلامی را متقاعد کنند و با احیای برجام پول های هنگفت دیگری را به دست ملایان برسانند و همه اینها در شرایطی است که رژیم آشکارا اسرائیل و ملت آن را تهدید به نابودی می کند.

در تازه ترین اظهارات میشل باراک مشاور پیشین نخست وزیر اسرائیل در یک گفتگوی رسانه ای عنوان کرد که اسرائیل در راستای دفاع از امنیت و موجودیت این کشور لازم باشد را انجام خواهد دارد.

وی در ادامه به روابط دیپلماتیک ایران و اسرائیل در پیش از انقلاب۵۷ پرداخت و آن را بسیار نزدیک دانست.

میشل باراک گفت:همه خواهان راه حل دیپلماتیک برای مشکل اتمی ایران هستند اما آنها با تهدیدات خود نسبت به اسرائیل و اقدامات تروریستی نشان می دهند که خواهان صلح و امنیت در جهان نیستند و برنامه اتمی آنها برای مقاصد صلح آمیز نیست.

مشاور پیشین نخست وزیر اسرائیل گفت که رژیم ملایان تنها مشکل اسرائیل نیست و دیگر کشورها نیز با این رژیم دچار مشکل هستند.

نسخه کامل صحبت های میشل باراک: