مشاور فرمانده سپاه پاسداران:فرماندهان سپاه خامنه ای را تنها گذاشته اند.آیا خیزش مردمی،ریزش در رژیم را در پی داشته و دارد؟

از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم تاکنون که همچنان نیز ادامه دارد خبرهایی مبنی بر تمرد و سرپیچی نیروهای نظامی و سرکوبگر در سطوح مختلف مطرح می گردید اما رژیم همواره آن را رد کرده و تلاش می نمود که رژیم را در مورد سرکوب مردم و خیزش آنها یکدست نشان دهد.

اکنون مشاور فرمانده سپاه  پاسداران ساری در این باره سخن گفته و آشکارا می گوید که در میان فرماندهان سپاه و نیروهای نظامی هستند کسانی که نه تنها از دستورات خامنه ای سرپیچی می کنند بلکه به مخالفت با او برخاسته اند این نخستین بار از زمان آغاز خیزش مردمی است که یکی از مقام های رده بالای سپاه مهر تاییدی بر ایجاد چند دستگی در میان نیروهای سرکوبگر رژیم می گذارد.

پیش تر علی خامنه ای در سخنرانی های خود تلاش نمود که به نیروهای سرکوبگر اعتماد به نفس داده و از آنها خواست که به گفته او نسبت به دروغ پردازی های دشمن بی توجه باشند و به حفاظت از نظام ادامه دهند.

آگاهان این ارزیابی را مطرح می کنند که با ادامه روند انقلابی در ایران هر روز این شکاف و چند دستگی گسترده تر و عمیق تر می گردد و ریزش در میان نیروهای سرکوبگر رژیم بیشتر خواهد شد.

گفتنی است که شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی و کنفرانس مطبوعاتی خود در روز سیزدهم خرداد سال جاری صراحتا از نیروهای نظامی و سرکوبگر رژیم خواست که به مردم بپیوندند چرا که به گفته وی پس از سقوط رژیم این نیروهای سرکوبگر باید پاسخگوی اعمال خود باشند و نمی توانند با این استدلال که مامور بودیم و معذور از عدالت فرار کنند.

با این همه هنوز نشانه های قوی از پیوستن سرکوبگران به مردم در تظاهرات ها به چشم نمی خورد اما به نظر میرسد با بالاگرفتن اعتراضات و حضور گسترده تر مردم نیروهای بیشتری از صف رژیم جدا گردیده و به مردم ملحق می گردند.