مشاور نظامی خامنه ای: حکومت ایران  هرگز توان دفاعی خود را به سلاح اتمی گره نزده و نخواهد زد

حسین دهقان وزیر دفاع پیشین حکومت ایران در گفت و گو با بخش انگلیسی شبکه خبری فرانس ۲۴ با اشاره به فتوای خامنه ای  مبنی بر حرام بودن تولید و استفاده از سلاح هسته ای، تاکید کرد جمهوری اسلامی  هرگز توان دفاعی خود را به سلاح اتمی گره نزده و نخواهد زد.

پاسدار دهقان با تاکید بر اینکه حکومت  ایران همواره با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری داشته و جزو معدود کشورهای جهان است که معاهده ان پی تی را امضا کرده، ادعا کرد:  ما هرگز گامی بسوی توسعه تسلیحات هسته ای برنداشته و برنخواهیم داشت.

وی در ادامه مدعی شد: ممنوعیت ساخت سلاح هسته ای یک فتوای دینی از جانب خامنه ای  است. حکومت ایران با هرگونه تولید، ذخیره و استفاده از سلاح های کشتار جمعی و در صدر همه این ها با سلاح اتمی مخالف است.

سپاهی  دهقان گفت: تمام جهان می داند تنها کشوری که نسبت به تولید، ذخیره و استفاده از بمب اتم اقدام کرده است، آمریکاست. در واقع جنگ سرد در نتیجه حرکت کشورها به سمت تولید سلاح هسته ای شکل گرفت و آنها نام آن را بازدارندگی گذاشتند.

وی در ادامه افزوده است : ما هرگز چنین عقیده ای نداشته و نخواهیم داشت که توان دفاعی خود را وابسته به سلاح اتمی بدانیم. چند کشور توافقی را با ایران انجام داده اند واین توافق پیوست یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل شده است. این توافق از نظر حکومت  ایران برای همه طرف ها تعهدآور است و اینکه آمریکایی ها به عنوان یک طرف توافق از آن خارج شدند و خود را مقید به انجام تعهدات خود ندانستند، نقض صریح اصول حاکم بر مناسبات بین المللی است.