مشاور نظامی خامنه ای: «دولت در مبارزه با فقر ناتوان است، باید به سپاه پاسداران سپرده شود»

پاسدار یحیی رحیم صفوی گفت: باید خدا را شکر کنیم که در زمان قاجاریه زندگی نمی‌کنیم و پیروزی انقلاب و دفاع مقدس و قدرت نفوذ نیروهای مقاومت را در عراق و سوریه دیدیم

دستیار و مشاور فرمانده معظم کل قوا اعلام کرد :  دولت در مبارزه با فقر و کمک به مردم و انجام همه امور  ناتوان است ، به دستور رهبری سپاه عهده دار این امر خواهد بود .

آشنایان أمور ایران این سخنان را ترفند دیگری از جانب سپاه پاسداران برای تسلط کامل بر ایران می دانند  که می خواهد دولت را در اجرای وظایف خود ناتوان معرفی کند و زمینه را برای گسترش دخالت های سپاه پاسداران در همه زمینه های زندگی در ایران فراهم تر سازد.

پاسدار یحیی رحیم صفوی مشاور امور امنیتی رهبر رژیم افزود: دولت نمی‌تواند همه کارها را به تنهایی انجام دهد. ما زمانی ۳۶ میلیون جمعیت داشتیم و روزانه ۶ میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم. امروز روزانه زیر ۷۰۰ هزار  بشکه نفت صادر می‌کنیم و می‌خواهیم ۸۰ میلیون جمعیت را اداره کنیم. اگر امور اقتصادی کشور در دست ما باشد ،کشور فقر زده در مسیر پیشرفت و آبادانی قرار می‌گیرد. کمک فقط مالی نیست بلکه حضور ما در حفظ امنیت و نظارت نیز می‌تواند تاثیر گذار باشد.

این فرمانده ارشد سپاه  افزود: سوار شدن چرخه فقر و بیماری روی یکدیگر، می‌تواند زندگی‌ها را نابود کند. ما به دنبال این هستیم تا چرخه فقر را متوقف کنیم.

پاسدار یحیی رحیم صفوی گفت: باید خدا را شکر کنیم که در زمان قاجاریه زندگی نمی‌کنیم و پیروزی انقلاب و دفاع مقدس و قدرت نفوذ نیروهای مقاومت را در عراق و سوریه دیدیم.